Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BÖLGE VE ON İL YOĞUNLAŞMASI
(REGIONAL AND TEN PROVINCES CONCENTRATION IN BANKING SECTOR OF TÜRKİYE )

Author : Sultan SARI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 146-165
    


Summary

Türkiye finansal sistemi banka temelli bir sistemdir. Bu tür sistemlerde, fon fazlası olanlarla fon ihtiyacı olanları buluşturmada bankalar önemli rol oynar. Mali aracılık fonksiyonunu yerine getiren bankaların faaliyetlerini nerelerde yoğunlaştırdığı önemlidir. “Bankacılıkta coğrafi yoğunlaşma” faaliyetlerin belirli yerlerde toplanmasını yani yoğunlaşmasını ifade etmektedir. Bankacılık faaliyetlerinin coğrafi dağılımı ve yoğunlaşması az çalışılmış bir konudur. Oysaki bu tür bir inceleme ekonomik faaliyetlerin nerelerde yoğunlaştığına dair bilgi vermekte ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesinde ve bölgesel kalkınma politikalarının şekillendirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye bankacılık sektörünün başta mevduat ve krediler olmak üzere 2007-2020 dönemi bankacılık verileri bölge ve il bazında incelenmiş, bölge ve 10 il yoğunlaşmasına ilişkin tablolar elde edilmiştir. 2007 yılında 7568 şubenin % 29,92’sinin İstanbul’da faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bölgesel dağılım tablosunda ayrı bir bölge olarak yer alan İstanbul’u % 15,24 ile Ege, % 11,84 ile Batı Anadolu ve % 10,53 ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. 2020 yılında sıra ile bu oranların % 26,33 , % 14,94, % 11,88 , % 11,45 şeklinde değiştiği görülmektedir. 2007 yılında mevduatın % 43,51 İstanbul’da toplanmakta, kredilerin ise % 43,68’i İstanbul’da kullandırılmaktadır. Mevduat ve kredide İstanbul’u % 20,39 ve % 13,34 oranları ile Batı Anadolu izlemektedir. 2020 yılında İstanbul’un mevduat payının % 46,30’a yükseldiği, kredi payının ise % 41’e düştüğü görülmektedir. Nüfus açısından en yoğun iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in en çok banka şubesi olan iller olduğu ve mevduatın en çok bu illerde toplandığı, kredilerin de en çok buralarda kullandırıldığı görülmektedir. ATM, POS cihazı ve üye işyeri sayıları açısından da sıralama değişmemektedir. Sonuç olarak, Türkiye bankacılık sektöründe, biraz azalmış olsa da coğrafi yoğunlaşma yüksektir. Şube sayıları, mevduat ve kredi açısından hem bölgesel düzeyde hem de 10 il bazında yoğunlaşma vardır ve bu yoğunlaşmalar gelişmiş diye nitelendirilen bölgeler de görülmektedir. Bu da bölgesel farklılıkları arttıran bir unsurdur.Keywords
bankacılık, bankacılıkta coğrafi yoğunlaşma, bankacılıkta bölgesel yoğunlaşma, bankacılıkta 10 il yoğunlaşması

Abstract

Turkish financial system is a bank-based system. In bank-based systems, banks play a leading role in mobilizing savings, allocating credit. It is important where financial intermediary banks’ operations concentrate on. Hence, “the geographic concentration in banking” means that they operate mostly in some specific places or concentrate on some places. The geographic distributions of banking operations are studied relatively less subject. However, this kind study let know about where the reel economy concentrate on and it can be used on eliminating regional development disparities and forming the regional development policies. In this study, it is considered the banking sector regional and provincial data of Turkey between 2007-2020, including mostly deposits and credits, and then produced tables on regional and ten provinces concentrations. It is seen that the 29,92 % of 7568 branches in 2007 operates in İstanbul. İstanbul, is placed as a region in regional disturbances table, is followed by Aegean Region with 15,24 %, West Anatolia with 11,84 % and Mediterranean Region with 10,53 % . In 2020 year, it is seen that these rates change orderly as 26,33 %, 14,94 %, 11,88 %, 11,45 %. It is observed that the 43, 51 % of all deposits in 2007 is in İstanbul and is used the 43,68 % of all credits in İstanbul. West Anatolia follows İstanbul with 20,39 % and 13,34 % in deposits and credits. In 2020, it is observed that the deposit share of İstanbul increased to 46,30 % and credit shares of İstanbul decreased to 41 %. İstanbul, Ankara and İzmir, high populated cities of Turkey, have more bank branches as well and so it is observed that deposits are saved mostly there and allocated loans mostly there. As the number of ATM, POS machines and card acceptor, the rank does not change. As a result, the geographic concentration in Turkish banking sector is high even though it decrease a little bit. There are both of regional concentration and 10 provinces concentration on branch number, deposit and credits and also it is seen that these concentrations are in the developed regions. It can be comment that these concentrations are the factors increased regional disparities.Keywords
banking, geographic concentration in banking, regional concentration in banking, 10 provinces concentration in banking

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri