Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokullarda Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Problemler Üzerine Bir İncelenme
(An Investigation on the Problems Experienced in Inclusive Education in Primary Schools )

Author : Şaban YÜCEL  ; İbrahim ŞEN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 9-20
    


Summary

Kaynaştırma eğitimi ülkemizde bir takım problemler ile yürütülmekte olan bir uygulamadır. Bireysel farklılıklar eğitim sistemimizde göz önüne alınan ve eşitlik ilkesi dahilinde her öğrenci için önemsenen bir faktördür. Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim süreçlerinden en yüksek faydayı görmesi gerek kendileri için gerek diğer öğrenciler için olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu araştırmanın amacı ilkokullarda uygulanan kaynaştırma eğitiminde yaşanan problemlerin incelenmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış form kullanılarak tecrübeli 5 sınıf öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilerek nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda kaynaştırma eğitiminde yaşanan problemler ve kaynaştırma eğitiminde yaşanan problemlere ilişkin çözüm önerileri şeklinde iki tema, akademik, sosyal ve psikolojik başlıklar altında gruplanan üçer alt tema oluşturulmuştur. Kaynaştırma öğrencilerinin yaşadığı problemler için en sıklıkla verilen yanıtlar öğrenme güçlüğü, utanma, dışlanma ve özgüven eksikliği olurken, çözüm önerilerine ilişkin en sık verilen yanıtlar öğretmenlerin bilinçlendirilmesi, empati, rehberlik servisinin etkin takibi ve ailelerin eğitilmesi yönünde olmuştur. Araştırma bulguları tartışılarak okul yöneticilerine, öğretmenlere ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords
Eğitim, Kaynaştırma, Sınıf Öğretmeni

Abstract

Inclusive education is an application that is carried out in our country with some problems. Individual differences are a factor that is taken into account in our education system and given importance for every student within the principle of equality. Inclusive students' getting the highest benefit from the education process will produce positive results both for themselves and for other students. The aim of this research is to examine the problems experienced in inclusive education applied in primary schools and to determine the solution proposals. In this context, a qualitative research was conducted by conducting interviews with 5 experienced classroom teachers using a semi-structured form. As a result of the research findings, three sub-themes were formed, grouped under two themes, academic, social and psychological titles, as the problems experienced in inclusive education and solution suggestions for the problems experienced in inclusive education. While the most common answers to the problems experienced by mainstreaming students were learning difficulties, embarrassment, exclusion and lack of self-confidence, the most common answers to the solution suggestions were raising awareness of teachers, empathy, effective follow-up of the guidance service and educating families. By discussing the research findings, suggestions for school administrators, teachers and researchers were presented.Keywords
Education, Inclusion, Classroom Teacher

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri