Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİNİN İNCELENMESİ (ŞIRNAK ÖRNEĞİ)
(EXAMINATION OF VOCATIONAL PERSONALITY TYPES OF SECONDARY STUDENTS (SIRNAK EXAMPLE) )

Author : Ferda EKİNCİ  ; Hasan AKDEMİR; Fatma AKDEMİR; Bülent ELÇİTORUNU; Şahan İKE; Jülide AYDIN; Gökhan SÖZERİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 32-41
    


Summary

Kişilerin meslek seçimine ait kararları, yaşantılarına dair verecekleri kararların içerisinde önemli bir noktada yer almaktadır. Bu denli önemli bir kararın sağlıklı bir biçimde verilebilmesi için bazı unsurlar temel oluşturmaktadır. Kişinin kendi özelliklerine ait farkındalığa sahip olması, kişinin kendine uygun olan mesleği seçme sürecindeki temel unsurların başında yer almaktadır. Bu çerçevede araştırma ile farklı değişkenler açısından ortaöğretim öğrencilerinin “Mesleki Kişilik Tipleri”nin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyet, öğrenim gördüğü okul türü ve öğrenimini sürdürdüğü sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenebilmesi için bir nicel araştırma modeli olan tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya ait örneklemi Şırnak ilinde eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinden çalışmaya katılan 132 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ile kız öğrenciler için ilk üç sırada sanatçı, sosyal ve geleneksel tipler yer alırken erkek öğrenciler için ilk üç sırada sosyal, sanatçı ve geleneksel tipler yer aldığı ve her iki cinsiyet için de kişilik tiplerinin en son sırasında girişimci kişilik tipinin yer aldığı; 9. sınıf ve 11. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi ile 10. sınıf ve 12. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tiplerinin aynı olduğu; kayıtlı oldukları okulun türüne göre kişilik tiplerinin sıralamalarının da aynı olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen ortaöğretim öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerine ilişkin verilerin, meslek seçiminde yürütülen faaliyetlere yardımcı olacağı düşünülmektedir.Keywords
Ortaöğretim, Meslek seçimi, Mesleki kişilik tipi.

Abstract

The decisions of people regarding the choice of profession are at an important point in the decisions they will make about their lives. Some factors are the basis for making such an important decision in a healthy way. Being aware of one's own characteristics is one of the basic elements in the process of choosing the profession that is suitable for oneself. In this framework, it is aimed to examine the "Professional Personality Types" of secondary school students in terms of different variables. A survey model, which is a quantitative research model, was preferred in order to examine secondary school students according to the variables of gender, school type and grade level where they continue their education. The sample of the research consists of 132 secondary school students studying in Şırnak province. According to the research, artist, social and traditional types are in the first three places for female students, while social, artistic and traditional types are in the first three places for male students, and entrepreneurial personality type is in the last place of personality types for both genders; The first three occupational personality types for the 9th and 11th grade students are the same, and the first three professional personality types for the 10th and 12th grade students are the same; It has been observed that the rankings of personality types are the same according to the type of school they are enrolled in. It is thought that the data on the vocational personality types of secondary school students obtained within the scope of the research will help the activities carried out in the choice of profession.Keywords
High education, Vocational choice, Occupational personality type.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri