Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Medyanın 28 Şubat Postmodern darbeye etkisi
(THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE FEBRUARY 28 POSTMODERN COUP )

Author : Rabiya BEÇET  ; M. Bedri MERMUTLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 83-89
    


Summary

Türkiye siyaseti tarih boyunca darbelerle karşılaşmış ve hepsi toplumda ağır izler bırakmıştır. Hükümetlerin sosyal yapıyı ve ekonomiyi iyi yönetememesi düşüncesi askerin yönetime el koymasına yol açmıştır. Bu darbeler toplumda sosyo ekonomik sorunları da ortaya çıkarmıştır. Her darbe topluma ayrı zararlar vermiştir. Bütün darbeler birbirinden farklı şekilde hayata geçirilmiştir. “Postmodern darbe” olarak nitelendirilen 28 Şubat müdahalesini diğer darbelerden ayıran unsur askerin hükümete silahlı bir güç uygulamadan medya aracılığıyla müdahale etmesidir. Bu dönemde hükümet, asker ve medya patronlarının istifa çağrısı nedeniyle görevi bırakmaya zorlanmıştır. Darbeye giden süreç medyayla aylar öncesinden başlamış ve 28 Şubat sonrasında da devam etmiştir. 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlarla ‘Postmodern darbe’ gerçekleşmiştir. Burada alınan kararlar birçok insanın hayatını etkilemiştir. Başörtülü olan kadınların eğitim özgürlükleri, orduda çalışan askerlerin de çalışma özgürlükleri elinden alınmıştır. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlara ters düşen herkes farklı uygulamalarla karşılaşmıştır. Bunun dışında ekonomik alanda da sıkıntılar yaşanmış, sermaye sahiplerinin bir kısmı ötekileştirilmiş, ülke menfaatlerine ters düşmesi gerekçesi ile farklı muameleler görmüştür. Medya her türlü bilgiyi topluma aktaran güçlü bir alandır. Toplum üzerindeki güçlü etkisi ile bilgilendiren ve yönlendiren medya 28 Şubat sürecinde de önemli bir etki aracı olarak kullanılmıştır. Bu süreçte toplum medya söylemleriyle fikir olarak ikiye ayrılmıştır. Bu araştırmada medya ve siyaset ilişkisi, postmodern darbe süreci, MGK kararı (Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı), üzerinde durulmuştur. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada literatür taraması ile dergi, makale, tez vb yayınlar kaynak olarak alınmış ve gazete manşetleri (sağ medya ve sol medya manşetleri) incelenmiştir.Keywords
Medya ve Siyaset İlişkisi, Darbe, Postmodern Darbe, 28 Şubat Postmodern Darbesi.

Abstract

Turkish politics have faced coups throughout history, and all of them have left heavy traces on society. The thought that governments could not manage the social structure and economy well led to the military seizing the government. These coups have also revealed socio-economic problems in the society. Each coup has done different damage to the society. All coups are implemented differently from each other. The factor that distinguishes the February 28 intervention, which is described as a “postmodern coup” from other coups, is that the military intervened in the government through the media without using an armed force. During this period, the government was forced to resign due to the resignation calls of soldiers and media bosses. The process leading up to the coup started months ago with the media and continued after February 28. With the decisions taken at the National Security Council meeting on February 28, 1997, the 'postmodern coup' took place. The decisions taken here have affected the lives of many people. The freedom of education of women wearing headscarves and the freedom of work of soldiers working in the army were taken away. Everyone who contradicted the decisions taken at the National Security Council meeting faced different practices. Apart from this, there were also problems in the economic field, some of the capital owners were marginalized, and they were treated differently on the grounds that it was against the country's interests. Media is a powerful field that transfers all kinds of information to societies. The media, which informs and guides with its strong influence on society, was also used as an important effect tool during the 28 February process. In this process, the society was divided into two as ideas with media discourses. In this research, the relationship between media and politics, postmodern coup process, MGK decision (National Security Council Meeting) are emphasized. Content analysis technique was used in the research. In the research, publications such as journals, articles, theses, etc. were taken as a source, and newspaper headlines (right media headlines and left media headlines) were examined.Keywords
Media and Politics Relationship, Coup, Postmodern Coup, 28 February Postmodern Coup.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri