Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dijitalleşme Bağlamında Değişen Gazetecilik ve Gazeteci Tanımları: Tartışma Önerileri
(ChangingDefinitions of Journalism and Journalist in the Context of Digitalization: Suggestions for Discussion )

Author : Ahmet Cevdet AŞKIN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 471-475
    


Summary

Dijital teknolojinin yarattığı imkânlar, medya sektöründe büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Geleneksel yazılı basının tiraj ve gelirleri hızla düşmekte, gazeteler kapanmakta ve gazeteciler işsiz kalmaktadır. Artık haberler kâğıt baskı gazetelerden ziyade çevrimiçi mecralarda, özellikle de mobil cihazlarla takip edilmektedir. Bu alt-üst olma sürecinin gazetecilik ve gazeteci tanımlarında da yansımaları olmaktadır. Günümüzde hangi faaliyetin gazetecilik ve kimin gazeteci olarak nitelendirileceğiyle ilgili tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmada gazetecilik ve gazeteci tariflerindeki farklılıkların kökenlerine işaret edildikten sonra çeşitli meslek kuruluşlarının bu konudaki yaklaşımlarına göz atılmakta ve yapılagelmekte olan tartışmaların sağlıklı yürümesine katkı sağlayacağı düşünülen önerilere yer verilmektedir. Bu çerçevede sonuç olarak gazetecilik ve gazeteci tanımlamaları üzerine yapılan tartışmaların, her alanda olduğu gibi iletişim alanında değişim ve dönüşümü zorlayan dijital teknolojinin imkânları göz önünde tutularak, öncelikle gazetecilik faaliyetinin işlevselliğine ve evrensel standartlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ekseninde yapılmasının yerinde olacağı ileri sürülmektedir.Keywords
Gazetecilik, gazeteci, dijital teknoloji, ifade özgürlüğü, demokrasi

Abstract

The possibilities offered by digital technology cause significant changes and transformations in the media sector. The circulations and revenues of legacy print media are falling rapidly, newspapers are closing, and journalists are losing their jobs. People follow the news online, especially on mobile devices rather than on print media. This upheaval process also reflects in the definitions of journalism and journalist. Today, there is an ongoing debate about which activity can be described as journalism and who can be described as a journalist. In this study, after pointing out the origins of the differences in the definitions of journalism and journalist, the approaches of various professional organizations are examined, and some suggestions thought to contribute to the healthy conduct of the discussions are also included. As a result, taking into account the possibilities of digital technology, which forces change and transformatüion in the field of communication as in the other fields, it is argued that the discussions should be based on whether the journalistic activity is carried out in accordance with its functionality and universal journalistic standards.Keywords
Journalism, journalist, print media, freedom of speech, democracy

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri