Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TİCARİ BANKA MEVDUATI ve KREDİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF COMMERCIAL BANK DEPOSITS AND CREDITS ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY )

Author : Pınar PEHLİVAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 371-381
631    324


Summary

Bankacılık sektörünün en önemli işlevlerinden biri tasarruflarla yatırımlar arasındaki önemli bağlantıyı kurarak finansal aracılık görevini yerine getirmektir. Dolayısıyla bankacılık faaliyetleri, ekonomik büyümeyi hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bankacılık sektöründeki finansal faaliyetler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki bir çok ampirik çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada iktisat literatürünün önemli tartışma konularından biri olan bankacılık faaliyetleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye açısından belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada banka kredileri ve mevduat büyüklüğü ile GSYİH arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla 2002:1-2015:4 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmıştır. Ekonometrik analizde zaman serisi model tahmini, eş bütünleşme testi ve nedensellik testi uygulanmıştır. Bulgulara göre, uzun dönemde banka kredileri ile GSYİH arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcutken, mevduat ile GSYİH arasında nedensel bir ilişki bulunamamıştır.Keywords
Kredi, Mevduat, Ekonomik Büyüme, Nedensellik

Abstract

One of the most important functions of the banking sector is to fulfill financial intermediation by establishing important connections between savings and investments. Banking activities have an accelerating effect on economic growth. For this reason, the relationship between financial activities in the banking sector and economic growth has been subject to many empirical studies. In this study, the relationship between banking activities and economic growth, which is one of the important discussion topics in economics literature, is being tried to be determined for Turkey. In order to determine the relationship between bank credits- deposits and GDP, three-monthly data for the period 2002:1-2015:4 have been used in this study. Time series model estimation, cointegration test and causality test were used in the econometric analysis. According to findings, there is a bidirectional causality relationship between bank credits and GDP in the long-term, but no causal relationship between deposits and GDP.Keywords
Credit, Deposit, Economic Growth, Causality

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri