Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FİNANSAL BAŞARISIZLIK İLE PERFORMANS İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL FAILURE AND PERFORMANCE: A RESEARCH ON BORSA ISTANBUL COMPANIES )

Author : Gerçek ÖZPARLAK  ; Burcu GÜROL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 244-256
    


Summary

Finansal başarısızlık, işletmenin finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle değişikliğe gitmesi ya da faaliyetlerine son vermesi durumunu ifade etmektedir. Bu istenmeyen durumun önceden tahmin edilebilmesi amacıyla bir çok çalışma yapılmıştır. Finansal oranlar kullanılarak yapılan muhasebe temelli çalışmalarda çeşitli modeller oluşturulmuştur. Bu modellerden en yaygın olarak kullanılanları Altman (1968), Springate (1978), Ohlson (1980), Fulmer (1984), Zmijewski (1984) ve Grover (2001) modelleridir. Bu modeller kullanılarak elde edilen sonuçlar birçok paydaş tarafından takip edilmekte ve işletmenin risk göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 2017 ile 2021 yılları arasında Borsa İstanbul’da sanayi sektöründe işlem gören 39 işletmenin finansal başarısızlık skorları ile piyasa performansları arasındaki ilişki ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda muhasebe bazlı bir finansal başarısızlık modeli olan Altman (1968) modelinin Z skoru değeri ile piyasa bazlı performans göstergesi olan Piyasa Değeri/Defter Değeri (PP/DD) oranı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Z skorun artması işletmenin finansal başarısızlık ihtimalinin azalması anlamına geldiğinden ulaşılan bu sonuçlar, yatırımcıların finansal açıdan başarısızlık riski düşük olan şirketlere daha fazla yatırım yaptığını göstermektedir. Bununla birlikte araştırmada, diğer finansal başarısızlık modelleri skorları ile piyasa bazlı gösterge olan PP/DD arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.Keywords
Finansal Başarısızlık Tahmin Modelleri, Finansal Performans, Finansal Başarısızlık, Borsa İstanbul, İflaslar

Abstract

Financial failure refers to the situation in which the company changes or terminates its activities due to the inability to fulfil its financial obligations. Many studies have been carried out in order to predict this undesirable situation. Various models have been created in accounting-based studies using financial ratios. The most widely used of these models are Altman (1968), Springate (1978), Ohlson (1980), Fulmer (1984), Zmijewski (1984) and Grover (2001). The results obtained by using these models are followed by many stakeholders and accepted as the risk indicator of the enterprise. In this study, the relationship between the financial failure scores of 39 companies traded in the industrial sector in Borsa Istanbul between 2017 and 2021 and their market performance is analyzed separately. As a result of the study, it is seen that there is a positive and significant relationship between the Z-score value of the Altman (1968) model, which is an accounting-based financial failure model, and the Market Value/Book Value (M/B) ratio, which is a market-based performance indicator. These results show that investors invest more in companies with a low risk of financial failure since an increase in the Z-score means a decrease in the probability of financial failure of the business. However, in the research, no significant relationship is found between the scores of other financial failure models and the market-based indicator M/BKeywords
Financial Failure Forecast Models, Financial Performance, Financial Failure, Borsa İstanbul, Bankruptcies

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri