Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESTEREOTIPOS DE LA MUJER EN LA NOVELA ALGO TAN PARECIDO AL AMOR DE CARMEN AMORAGA
(STEREOTYPES OF WOMAN IN THE NOVEL ALGO TAN PARECIDO AL AMOR OF CARMEN AMORAGA )

Author : Saliha Seniz COŞKUN ADIGÜZEL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 118-126
    


Summary

Bu çalışma, Carmen Amoraga tarafından yazılan ve İspanya’da demokrasiye geçişin üçüncü on yılına denk gelen Algo tan parecido al amor başlıklı romanda yer alan kadın stereotiplerini yapısalcılık sonrası feminist edebiyat eleştirisi kuramı ışığında, özellikle Lacancı psikanalize dayanarak incelemeyi hedefler. Ait olduğu dönemi temsil ettiği düşünülen inceleme nesnesi roman, kadının cinsel kimliğini politikleştirmeye devam eden ve toplumsal düzende kadına yönelik kısıtlamaları sürdüren çağdaş İspanyol toplumunda kadın temsilini anlamak açısından önemli bir örnek olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı, romanda yer alan üç kadın baş karakterin ve ailelerinin hikayelerine dayanarak, özellikle evli kadın ve aldatan kadın stereotipleri üzerinden kadın öznenin nasıl kurgulandığına tematik ve biçimsel olarak cevap bulmaktır. Sonuç olarak Batı düşünce sisteminin dayandığı ikili karşıtlıkların güçlü tarafında yer alan erilin, dilde de baskın taraf olmasından, kadının dilde kendini cinsel bir özne olarak temsil edemediği ve kendini erkeğin ötekisi olarak kurmak zorunda kaldığı görülmektedir.Keywords
Çağdaş İspanyol romanı, Lacancı psikanaliz, kadın stereotipleri, çağdaş İspanyol edebiyatı

Abstract

This study aims to analyze the stereotypes of woman in the novel Algo tan parecido al amor written by Carmen Amoraga, which belongs to the third decade after the transition to democracy in Spain. The analysis is carried out in the light of poststructuralist feminist literary criticism, especially Lacanian psychoanalysis. Representative of its time, the novel can be considered as an important reference in order to see the representation of woman in the contemporary Spanish society, which continues politicising sexual identity of woman and presenting restrictions established for her in the social order. The objective of this study is to find out thematically and formally how woman is constructed, especially focusing on the stereotypes of married woman and adulterous woman based on the stories of the three protagonists and those of their parents. It comes to the conclusion that the woman cannot construct herself as a female subject since the masculine, valued in masculine/feminine dichotomy on which the Western thought is based, is dominant in language as well and that she is obliged to construct herself as the man’s other.Keywords
Contemporary Spanish novel, Lacanian psychoanalysis, stereotypes of woman, contemporary Spanish literature.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri