Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Kültürüne Ait Birer Kültürel Miras Olan Sembollerin Türkiye’de Modern Sanat ve Sonrası Dönemde Resim Sanatında Kullanılması
(The Use of Symbols, which are Cultural Heritage of Turkish Culture, in Painting Art in Modern Art and Post Period in Turkey )

Author : Tekin BAYRAK  ; Tolga ŞENOL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 57-69
    


Summary

20. Yüz yıl ve sonrası dönemde Türk kültürüne ait sembollerin kullanıldığı resimlerin alan yazında yeteri kadar yer almadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda ilgili çerçevede eser üretimini desteklemek var olanlarının ise tanınırlığını arttırmak önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan sembollerin Türkiye’de modern sanat ve sonrası resim sanatındaki kullanımlarını biçim-anlam ilişkisi bakımından keşfetmek, anlamak ve yorumlamaktır. Çalışma amaç doğrultusunda hermeneutik desenine göre yürütülmüştür. Türk resim sanatının öncülerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Rauf Tuncer, Hüsamettin Koçan ve Süleyman Saim Tekcan’a ait üçer eser çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak doküman yöntemi kullanılmış, veriler kavram analiz ve eser inceleme yöntemi ile çözümlenmiştir. İlgili eserlerde başat unsur olan sembollerin izleyiciye farklı üsluplarda sunulduğu saptanmıştır. Biçim ve anlam ilişkisi bakımından ele alınan eser örneklerinde Türk kültürüne ait sembollerin evrensel plastik ifadeyle başarıyla sentezlenmiş olması daha geniş kitlelere ulaşabilme imkanı bağlamında önemli görülmüştür.Keywords
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Rauf Tuncer, Hüsamettin Koçan, Süleyman Saim Tekcan

Abstract

It is thought that in the 20th century and later period, the paintings in which the symbols of Turkish culture are used do not take place sufficiently in the literature. In this context, it is important to support the production of works within the relevant framework and to increase the recognition of existing ones. The aim of this study; To explore, understand and interpret the use of symbols, which have an important place in Turkish culture, in modern art and post-painting art in Turkey in terms of form-meaning relationship. The study was carried out according to the hermeneutic pattern in line with the purpose. Three works by Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Rauf Tuncer, Hüsamettin Koçan and Süleyman Saim Tekcan, one of the pioneers of Turkish painting art, formed the study group. The document method was used as a data collection tool, and the data were analyzed by concept analysis and artifact review method. It has been determined that the symbols, which are the dominant elements in the related works, are presented to the audience in different styles. The fact that the symbols of Turkish culture were successfully synthesized with the universal plastic expression in the examples of works discussed in terms of form and meaning relationship was considered important in the context of the possibility of reaching wider masses.Keywords
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Rauf Tuncer, Hüsamettin Koçan, Süleyman Saim Tekcan

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri