Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HUKUKA AYKIRI FAKAT BAĞLAYICI EMRİN İFASI
(EXECUTION OF AN UNLAWFUL BINDING ORDER )

Author : Ramazan ARITÜRK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 403-423
    


Summary

Devlet görevlerinin sağlıklı ve etkin bir biçimde yürütülmesi bakımından zorunlu bir araç olan hiyerarşi, kamu görevlileri arasında ast-üst ilişkisinin doğumuna sebebiyet vermekte ve astı üstün emirlerini ifaya mecbur kılmaktadır. Gecikmeksizin ve değiştirmeksizin yerine getirilmesi zorunlu kılınan emir, hukuk düzeninin pek çok alanına sirayet etmekte dolayısıyla çeşitli kanunlarla konuya dair düzenlemeler getirilmekte ve emrin meşruiyeti tartışılmaktadır. Emrin hukuka uygun, hukuka aykırı ve konusunun suç teşkil etmesi ihtimallerinden bahisle emri veren ve emri yerine getiren bakımından sorumluluk hükümleri farklılaşmakta ve tartışmalara sebebiyet vermektedir. İçeriği itibariyle hukuka uygun emir, görevin ifası olarak adlandırılmaktadır. Ancak kimi durumlarda ortaya çıkan hukuka aykırı ancak bağlayıcı emrin yerine getirilmesi sorumluluk konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Bu çalışmada hukuka aykırı ancak bağlayıcı emrin hukuki niteliği etraflıca incelenecektir.Keywords
amir, memur, emir, kanunsuz emir, emrin ifası, kusurluluk

Abstract

The hierarchy, which is a necessary tool for state affairs to conduct a productive and effective way, causes the birth of subordinate-superior relationship between public officials and obliges subordinate to execute superiors’ orders. The order, which is obliged to be fulfilled without delay and without change, spreads to many areas of the legal order, so regulations are made on the subject with various laws and the legitimacy of the order is discussed. Liability provisions differ in terms of who gave the order and executed the order on the basis of the possibility that the order is lawful, unlawful and its subject constitutes a crime, and causes controversy. In terms of its content, an order that complies with the law is called the performance of the duty. However, the fulfillment of an unlawful but binding order that arises in some cases causes debates about responsibility. In this study, the legal nature of the illegal but binding order will be examined in detail.Keywords
supervisor, officer, order, illegal order, order execution, fault

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri