Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇ POLİTİKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ GÖÇMENLER
(MIGRATION POLICY OF EUROPEAN UNION AND IMMIGRANTS IN EUROPEAN UNION )

Author : İdris TURAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 527-530
    


Summary

Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin genel olarak göç politikası incelenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği’ndeki göçmenlere ve onların sorunlarına yer verilmiştir. Çalışma açıklayıcı bir yaklaşımla literatür taraması yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Tarama yapılırken karşılaşılan sorun ise Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin sorunlarına dair fazla kaynağa erişilememiş olmasıdır. Avrupa Birliği’ndeki göçmenlere dönük Avrupa Birliği’nin politikası kontrol etme ve entegre etme üzerine kurulmuştur. Kontrol etme daha çok düzenli göçlerle sağlanmaktadır. Entegrasyon ise kültürel boşlukların giderilmesi ile mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak Avrupa Birliği’nde bulunan göçmenlerin (sığınmacı, mülteci ve mülteci çocukları) genel sorunları şunlardır: Kaçak yollarla girmekten kaynaklanan sorunlar, eğitime erişme sorunu, sağlık hizmetlerini alma sorunu ve asimile olma sorunu vardır.Keywords
Avrupa Birliği, Göç, Avrupa Birliği’ndeki Göçmenler

Abstract

In this study, European Union’s general migration policy is studied. Also, immigrants in European Union and their problem are mentioned. This study is studied by explanatory approach and literature review method. The problem during the research is that there is not much source about problems of immigrants in European Union. European Union’s policy on immigrants in European Union is based on controlling and integration. Controlling is possible via legal migration. Integration is possible via fill the gaps between cultures. As a brief, common problems of immigrants (asylum seeker, refugee, kids of refugees) in European Union are these: problems because illegal entrance, problem of reaching to education, reaching to health service problem and assimilation problem.Keywords
European Union, Migration, Immigrants in European Union

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri