Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effect of "The Fashion of the Genes Educational Event" on the Gifted Students’ Positive Attitude Change on Fashion and Sustainability
(Genlerin Modası Eğitim Etkinliğinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Moda ve Sürdürülebilirlik Konusunda Olumlu Tutum Değişimine Etkisi )

Author : Cantürk ÖZ  ; Şükran ÇAKMAK; Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 379-391
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, genlerin modası eğitiminin özel yetenekli öğrencilerin moda ve sürdürülebilirlik konusunda olumlu tutum değişimine etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca sürdürülebilir moda tasarımına ait tutum kazanımında, yaparak yaşayarak uygulamalı eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekilmektedir. Araştırma TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları “Tarımsal Gen Kaynaklarını Teknoloji ile Modelliyoruz” projesi kapsamında, Mamak Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 12-17 yaş özel yetenekli öğrencilerden çalışmaya gönüllü olarak katılan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Deneysel araştırma yöntemlerinden ön-son test yarı deneysel tasarım yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilere, aktif öğrenme etkinliği ile “Sürdürülebilir Moda Tasarımına Ait Tutum ve Davranışlar Konusunda Farkındalık Eğitimi” slayt sunumları ve kolaj çalışması ile gerçek malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS programı ile Wilcoxon Sıra Sayıları Testi ile yapılmıştır. Eğitim sonrası öğrencilerin moda farkındalığına yönelik tutum ve davranış puanları toplamında anlamlı bir farkla (p: ,000) değişim gerçekleştiği, %50’sinin giysilerini 2-3 yıldan fazla kullanmayı planladığı görülmüştür. Ürünü satın almadan önce ihtiyaç olup olmadığını düşünmeleri gerekliliğine yönelik eğitimin, farkındalığı arttırmada anlamlı (p=,020) bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. “Moda ve Sürdürülebilirlik” (p=,013), “Moda Etiği” (p=,003), “Moda Akımları” (p=,002) konularında, genel tutum ve davranış puanlarının toplamları karşılaştırılmasına ait sonuçlar incelendiğinde (p:,000) anlamlı bir farkla değişim olduğu, görülmüştür. Sonuç olarak sürdürülebilir moda tasarımı eğitiminin özel yetenekli öğrencilerde tutum ve davranış değişikliğine etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilir moda tasarımı eğitimi ile öğrencilerin geleceğe yönelik projelerde çok yönlü düşünmeleri için farkındalık oluşturulmuştur. Böylece döngüsel ekonominin desteklenmesi için de önemli bir adım atılmıştır.Keywords
Moda, sürdürülebilirlik, özel yetenekli öğrenciler, döngüsel ekonomi, döngüsel moda, tutum, farkındalık.

Abstract

As in all other global sectors of the fashion industry also, the threat of depletion of natural resources, which arises with rapid production and uncontrolled consumption brought about by industrialization, necessitates taking some precautions all over the world. The first remedy that comes to mind is to transform the linear production and consumption chain into a cyclical structure. This structure emerges as a circular fashion model and requires an important social responsibility for textile, clothing, and accessory manufacturers and consumers. Thus, it combines the fashion system with the goal of “designing, producing and consuming clean, safe and ethical clothing” (Blum, 2021). Sustainability education is the basis of this goal. The European circular economy textile report states that “a focus on sustainable design education will be a strong in design culture” (Vercalsteren, et al, 2019); The United Nations 2030 sustainable development goals incentive for change emphasize the necessity of “a focus on raising young people's awareness of sustainable development and living in harmony with nature” (Web: 2021 a, b). As can be seen from these reports, the main factor in sustainability effectiveness comes from the education of people. In this study, the aim was to introduce the concept of sustainability to the students who will be the architects of the future. For the gifted children who are defined as "Undiscovered diamonds" by Baldwin (1987) and "unprocessed ores in nature" by Işık and Güneş (2017), “the importance of art education becomes even more important in universal issues such as sustainability" (Sanborn, 2018). Gifted children who can put their creative ideas into practice are important values in the development of society with what they can achieve (Hacıoğlu & Türk, 2018; MEB, 2017). Because “Creativity and innovation” are one of the 21st-century key skills that individuals must-have for the development of societies (Partnership for 21st Century Skills, 2009). It is of particular importance to raise awareness to develop positive attitudes in the gifted students who have these skills naturally, to achieve multidisciplinary studies on such global issues. In the context of textile and fashion brands, many studies on design processes and conscious consumption awareness in the circular economy are carried out (Moorhousea & Moorhousea, 2017). Within the main theme of sustainability concepts such as sustainable fashion, carbon footprint, ecological footprint, biodegradability, fast fashion, slow fashion, ecological fashion, ethical fashion, waste management, natural product, organic product, artificial product, upcycling, reduction, recycling, reuse have emerged. However, to apply these mentioned fashionable concepts in daily life; individuals must first gain awareness and acceptance then develop a positive attitude, and finally transform it into a behavior.Keywords
Fashion, sustainability, gifted students, circular economy, circular fashion, attitude, awareness.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri