Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HYBRİD EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR
(ASSESSMENT AND ASSESSMENT IN HYBRID EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 95-109
    


Summary

20.yüzyılın başından itibaren teknoloji ve kitle iletişim araçları hızla gelişmiş hayatın her alanında etkin hale gelmiştir. Bu nedenle bilgiye ulaşma çeşitlilik ve hız kazanmıştır. Mevcut eğitim öğretim yöntemlerinin bu hıza yetişememesi toplumları öğretim yöntem ve materyallerinin sorgulanmasına ve yeni arayışlara yöneltmiştir. Bunun sonucu eğitimde yeni bir değerler dizisi ortaya çıkmıştır. Zorunlu olarak ortaya çıkan ve tartışma konusu olan eğitim modeli ‘uzaktan Eğitim’dir. Araştırmamızda uzaktan eğitim modelinin bir boyutu olan Hibrid Eğitimde Ölçme Değerlendirme konusunda karşılaşılan zorluk ve fırsatları değerlendirmek üzere nitel veri analizi kapsamında içerik analizi yapılmıştır. 30 öğretmene görüşme formu uygulanmıştır. Teknolojik araçların bilgiye ulaşmada sağladığı fırsatlara rağmen uzaktan eğitimin çok kısa sürede çekiciliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Covit 19 Pandemisi nedeniyle birçok ülkede başvurulan bu yöntemin örgün eğitimin yerine geçebilmesi şimdilik mümkün görünmüyor. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini sağlamak, teknik aksaklıklar (alt yapıdan kaynaklı bağlantı sorunları), ders dışı öğrenme aktiviteleri organize etmek, sınavlarda kopyayı engellemek, hibrit işlenen derslerde hem sınıfa hem çevrimiçi katılımcılara aynı anda odaklanmadaki zorluklar. MEB’ in verdiği tabletlerin öğrenci sayısı ile orantısız olması ve tabletlerin gereken bilgisayar programlarıyla uyumlu olmaması da uzaktan eğitimi zorlaştırmıştır.Keywords
Pandemi, Hibrit Eğitim, Öğrenme Süreçleri.

Abstract

Since the beginning of the 20th century, technology and mass media have become effective in all areas of rapidly developed life. For this reason, access to information has gained diversity and speed. The inability of the current education and training methods to reach this speed has led societies to question teaching methods and materials and to new searches. As a result, a new paradigm has emerged in education. The education model that emerges as a necessity and is the subject of discussion is "distance education". In our research, content analysis was carried out within the scope of qualitative data analysis in order to evaluate the difficulties and opportunities encountered in the Measurement and Evaluation in Hybrid Education, which is a dimension of the distance education model. An interview form was applied to 30 teachers. Despite the opportunities provided by technological tools in accessing information, we think that distance education has lost its attractiveness in a very short time. For now, it does not seem possible for this method, which is used in many countries due to the Covit 19 Pandemic, to replace formal education. Providing students' attention and attention, technical problems (connection problems due to infrastructure), organizing extracurricular learning activities, preventing cheating in exams, difficulties in focusing on both the classroom and online participants at the same time in hybrid lessons. The fact that the tablets provided by the Ministry of National Education are disproportionate to the number of students and that the tablets are not compatible with the required computer programs have also made distance education difficult.Keywords
Pandemic, Hybrid Education, Learning Processes.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri