Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Başarımız Değerlerimizdir: Kök Değerlerimiz Üzerine Nicel Bir Çalışma
(Our Success is Our Values A Quantitative Study on Our Root Values )

Author : Murat KUVVETLİ  ; Ali Rıza TAN; Nurettin İNCİR; Akan CEVHER; Saim ÇOLAK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 83-89
    


Summary

Kök değerlerimize sahip olmak beraberinde başarıyı getirmekte midir? Kök değerlerimize sahip olmak bizi ne derecede başarılı kılabilir? Bu tür sorulara cevap verebilmek amacıyla, lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kök değerler eğitimlerini aldıktan sonra başarılarında artış olup olmadıkları tespit edilmiştir. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu öntest-sontest model kullanılmıştır. Anket kullanımı veri toplama aracı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimiz verileri SPSS 26 üzerinden analiz etmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmanın örneklemi Elâzığ Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda başarıda artış görüldüğünde gerekli çalışmalar okulumuzun Değerler Komisyonu ile paylaşılarak kök değerler eğitimleri yaygınlaştırılmıştır. Akademik başarı ile kök değerler arasında bir etki saptandığı takdirde, kök değerler eğitiminin yaygınlaştırılması adına gerekli çalışmalar yapılabilmiştir. Ayrıca sadece akademik başarı değil, öğrencilerin kök değerler ile ilgili ön tutum, inanç ve düşünce gibi duyuşsal becerileri de ölçülebilmiştir. Gelecekte yapılacak olan araştırmalar, kök değerlerin farklı okul düzeylerindeki etkilerini inceleyebilir, farklı değişkenler üzerine çıkarımlar yapılabilir.Keywords
akademik başarı, kök değerler, lise öğrencileri, toplum

Abstract

Does possessing core values lead to success? To what extent can possessing core values make us successful? To answer these questions, a study was conducted to determine whether there was an increase in the success of high school students who received core values education. The study utilized a quantitative research method with a pre-test post-test control group design. An survey was used as the data collection tool and the data was analyzed using SPSS 26. The research sample was selected using the convenience sampling method and consisted of students from Elazig Yahya Kemal Beyatli Anatolian High School. If an increase in success is observed based on the obtained data, the necessary actions will be taken to disseminate core values education by sharing the results with the school's Values Commission. If a relationship between academic achievement and core values is identified, further research can be conducted to promote the dissemination of core values education. Additionally, not only academic success, but also students' affective skills related to core values such as attitudes, beliefs, and thoughts can be measured. Future research can examine the effects of core values at different school levels and draw conclusions based on different variables.Keywords
academic achievement, core values, high school students, society

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri