Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KRAL HEROD’UN CAESAREA MARİTİMA’SI
(KING HEROD'S CAESAREA MARITIMA )

Author : Azize GELİR ÇELEBİ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 135-146
    


Summary

Caesarea Maritima, antik bir liman şehridir ve günümüz İsrail Devleti’nin Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Eski bir Helenistik dönem Fenike şehri olan ve Straton Kulesi olarak adlandırılan yere kurulmuştur. Caesarea Maritima’nın kurucusu Kral Herod, Roma’ya bağlı başarılı bir yerel yöneticidir. Caesarea’daki en önemli mimari ve mühendislik başarısı Sebastos Limanı olan Herod, kenti dönemin en gelişmiş imkanları çerçevesinde kurmuştur. Yalnızca yaptırdığı Sebastos Limanı değil, Promontory Sarayı, Roma ve Augustus’a adanan tapınak, hipodrom, tiyatro ve su kemerleri ile de dönemin en gelişmiş liman kentini kurmuştur. Tüm bu anıtsal ve kamu yapılarının ardında Caesarea Maritima kenti, Kral Herod’un hayalgücü ve girişimci kişiliğinin de bir yansımasıdır. Makalede, Kral Herod’un antik çağda kurduğu liman kenti Caesarea Maritima’nın nasıl oluştuğu, önemli yapıları ve Herod’un imar hareketlerini ayrıntılı anlatan, Romalı tarihçi Josephus Flavius’un anlatıları ile arkeolojik verileri harmanlayarak Caesarea Maritima’nın Herod Dönemi (MÖ 37-4) kentsel dokusunu ortaya koymak amaçlanmıştır.Keywords
Kral Herod, Caesarea Maritima, Sebastos Limanı, Promontory Sarayı, Roma ve Augustus Tapınağı

Abstract

Caesarea Maritima is an ancient harbour city and is located on the Mediterranean coast of the present-day State of Israel. It was founded on an ancient Hellenistic Phoenician city called Straton Tower. King Herod, the founder of Caesarea Maritima, is a successful Roman ruler. Herod, whose most important architectural and engineering achievement in Caesarea was the Sebastos Harbour, established the city within the framework of the most advanced facilities of the period. He built not only Sebastos Harbour, but also a temple dedicated to Rome and Augustus, the Promontory Palace, a hippodrome, a theater and aqueducts, and established one of the most developed port cities of the period. Behind all these monumental and public buildings, the city of Caesarea Maritima is also a reflection of King Herod's imagination and entrepreneurial personality. In the article, it is aimed to present the port city Caesarea Maritima, founded by King Herod in ancient times: how it was formed, important structures and Herod's reconstruction activities, by blending the narratives of the Roman historian Josephus Flavius with archaeological data.Keywords
King Herod, Caesarea Maritima, Sebastos Harbour, Promontory Palace, Roma and Augustus Temple

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri