Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KRAL HEROD DÖNEMİNDE KUDÜS KENTİ
(JERUSALEM CITY IN THE PERIOD OF KING HEROD )

Author : Azize GELİR ÇELEBİ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 38
Page : 135-145
    


Summary

Kudüs, uzun tarihi boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler içerisinde Roma 700 yıllık süreci ile en uzun soluklu olanlardandır. Kudüs’ün Roma’ya bağlı bir krallık olarak yönetildiği süreçte Kral Herod, Roma’ya olan bağlılığı ve krallığına adadığı eserleri ile ön plana çıkmaktadır. Kral Herod, sadece bir yönetici/idareci olmayıp; bir mühendis, şehir plancısı ve girişimci bir karaktere sahipti. Kudüs ve Yahudiler için sahip olduğu anlamı iyi bilen Kral Herod, ilk olarak Kudüs’te Kral Süleyman’ın yaptırdığı Tapınağın yerine, daha büyük ve görkemli İkinci Tapınağı inşa ettirmiştir. Bu sayede Yahudileri mutlu etmeyi ve Yahudi tebaasının desteğini almayı amaçlayan Herod, Kudüs’ü bir hac merkezine dönüştürmüştür. Kutsal Tapınağın güvenliğini sağlamak amacıyla, Antonia Kalesi’ni inşa ettiren Herod, bu kaleyi de bir saray özelliklerine sahip olacak şekilde yaptırmıştır. Kentin batısına ise kendi sarayını inşa ettiren Kral Herod, yaptırdığı tüm saraylarda olduğu gibi lüks ve ihtişama olan düşkünlüğünü bu sarayda da sergilemiştir. Tiyatro ve hipodrom gibi eğlence yapılarını sosyal hayata ekleyen Herod, bir Roma kolonisine dönüştürdüğü kentte, Roma’ya olan sadakatini de ortaya koymuştur. Kral Herod’un dönemi Kudüs ve Yahudi halkı için ekonomik refahın yüksek olduğu bir dönem olmuştur. Ayrıca Kral Herod, imzasını attığı her yapı ve proje ile “Büyük” unvanı kazanmış ve tarihe adını Büyük Herod olarak yazdırmayı başarmıştır.Keywords
Kudüs, İkinci Tapınak, Kral Herod, Antonia Kalesi, Batı Sarayı

Abstract

Jerusalem has hosted many civilizations throughout its long history. Among these civilizations, Rome is one of the longest-lasting with 700 years. During the period when Jerusalem was ruled as a kingdom dependent on Rome, King Herod came to the fore with his devotion to Rome and the works he dedicated to his kingdom. King Herod was not just a manager/manager, but an engineer, city planner and entrepreneur. Knowing well the meaning it has for Jerusalem and the Jews, King Herod first built the larger and more magnificent Second Temple in Jerusalem, instead of the Temple built by King Solomon. In this way, Herod, who aimed to make the Jews happy and to get the support of his Jewish subjects, turned Jerusalem into a pilgrimage center. Herod, who had the Antonia Castle built in order to ensure the safety of the Holy Temple, had this castle built to have the characteristics of a palace. King Herod, who had his own palace built in the west of the city, displayed his fondness for luxury and splendor in this palace, as in all the palaces he had built. Adding entertainment structures such as the theater and hippodrome to the social life, Herod also showed his loyalty to Rome in the city he transformed into a Roman colony. King Herod's reign was a time of high economic prosperity for Jerusalem and its Jewish people. In addition, King Herod gained the title of "Great" with every building and project he signed and managed to write his name in history as Herod the Great.Keywords
Jerusalem, Second Temple, King Herod, Antonia Fortress, Western Palace

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri