Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METAVERSE DENEYİMİ: GASTRONOMİ KAPSAMINDA SANAL ORTAMLARDA BULUNUŞLUK HİSSİNİN ÖLÇÜLMESİ
(METAVERSE EXPERIENCE: MEASURING PRESENCE IN VIRTUAL ENVIRONMENTS WITHIN THE SCOPE OF GASTRONOMY )

Author : Asuman PEKYAMAN  ; Savaş ÖZBEY  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 322-338
    


Summary

Bu çalışmanın amacı yeni teknolojileri kullanarak metaverse’te farklı bir gastronomi deneyimi sağlayabilen sanal ortamlarda bulunuşluk hissinin ölçülmesidir. Çalışmanın evrenini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitim öğretim faaliyetlerinde yer alan eğitmenler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında metaverse deneyimi için sanal ortam tasarımı yapılmış olup katılımcılara sanal gerçeklik gözlüğü ile uygulanmıştır. Uygulama 23-27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Özel Eğitimde Dijital Oyun Projesi Materyal ve İçerik Geliştirilmesi” çalışması kapsamında Ankara iline davet edilen eğitmenlerden 13’ü ile çalışma dışı faaliyetlerde yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrasında katılımcılara “Bulunuşluk Hissi Ölçeği” uygulanmıştır. Ayrıca katılımcıların elde ettikleri tecrübe ve görüşleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için 3 maddeden oluşan görüşme yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların günlük yaşamlarında sanal restoranı tercih edebilecekleri, metaverse ortamında kurdukları iletişimin sağlıklı olduğunu düşündükleri görülmüştür. Çalışmanın, teknik alt yapı ile desteklenerek daha gerçekçi bir deneyim sağlanabilecek koşullar altında gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Çalışmanın gastronomi alanında farklı hizmet sunmak isteyen işletmelere ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik, Gastronomi, Metaverse, Restoran

Abstract

The aim of this study is to measure the sense of presence in virtual environments that can provide a different gastronomic experience in the metaverse by using new technologies. In the scope of the study, a virtual restaurant was created via digital platforms as a virtual environment design for the metaverse experience and it was experienced by the participants with the help of virtual reality glasses. The universe of the study consists of instructors involved in the educational and training activities of the General Directorate of Special Education and Guidance Services. It was applied face-to- face with thirteen of the trainers who were invited to Ankara within the scope of the "Material and Content Development for the Digital Game Project in Special Education " study carried out on May 23-27, 2022. After the practice, the “Sense of Presence Scale” was applied to the participants. In addition, an interview consisting of three items was conducted in order to obtain detailed information about the experiences and opinions of the participants. The results of the study indicated that the participants were inclined to prefer virtual restaurants in their daily lives and they believed that the communication established in the metaverse environment was healthy. It is recommended that the study be carried out under conditions that can provide a more realistic experience with the support of technical infrastructure. It is believed that the study will contribute to businesses and the field that aim to offer different services in the gastronomy sector.Keywords
Virtual Reality, Mixed Reality, Gastronomy, Metaverse, Restaurant

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri