Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK PRODÜKSİYONUNDA KOMPRESÖR EKLENTİLERİNİN DİNAMİK ARALIĞA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF COMPRESSOR PLUG-INS ON THE DYNAMIC RANGE IN MUSIC PRODUCTION )

Author : Kadri Yılmaz ERDAL    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 390-408
    


Summary

Bu çalışma, ses işleme ve müzik prodüksiyonunda dinamik işlemcilerin rolünü ve farklı tasarım türlerinin ses sinyali üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Dinamik işlemcilerin tasarımları ve parametreleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında analiz edilen ses örneğinin oluşturulması için sanal enstrüman eklentisinden mono örnek kaydı alınmıştır. Bir ses sinyalinin genel zarf yapısı özelliklerinin tümünü barındırması bakımından basgitar modellemesinden alınan ses örneği tercih edilmiştir. Bu doğrultuda ses örneğinin kayıt aşamalarındaki dış etkenlerden uzak tutulmuş olması ve çalışmanın tekrarlanabilir ve geliştirilebilir olması bakımından sanal enstrümandan seçilmiştir. Dinamik işlemcilerin ses sinyallerini kontrol etme, dengeleme ve duyusal etkiler oluşturma açısından temel araçlar olarak kullanılır. Bu bağlamda dinamik işlemciler sınıfında yer alan kompresörlerin ve temel parametreleri ve farklı tasarım türlerinin ses sinyali üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı kompresör tasarımlarının tonal karakteristikler ve dinamik değişimler üzerindeki farklılıkları gözlemlenmiştir. Bu kapsamda FET, VCA, Vari-Mu, Optik ve Dijital kompresör eklentilerin ses sinyali üzerindeki etkileri analiz edilmiş ve sonuçları sunulmuştur. Bu analizler, müzik teknolojisi alanında çalışan öğretim elemanlarına, öğrencilere, bu alana ilgi duyanlar ve çalışmalar yapanlar için farklı kompresör tasarımlarının seçimine yönelik rehberlik sağlayabilir. Gelecekteki çalışmalarda farklı müzik türleri, enstrümanlar ve kayıt koşullarının kompresör tasarımlarının etkileri üzerindeki rolü daha derinlemesine araştırılabilir, deneysel veri toplanarak ve makine öğrenimi teknikleri kullanılarak daha kapsamlı sonuçlara ulaşılabilir.Keywords
Müzik Teknolojileri, Kompresör, Dinamik İşlemci, Dinamik Aralık

Abstract

This study investigated the role of dynamic processors in audio processing and music production and the effects of different types of design on the audio signal. It has been tried to give information about the designs and parameters of dynamic processors. In order to create the sound sample analyzed within the scope of the study, a mono sample recording was taken from the virtual instrument plug-in. The sound sample taken from the bass guitar model was preferred in order to contain all the general envelope structure features of an audio signal. In this direction, the sound sample was chosen from the virtual instrument in order to keep it away from external factors during the recording stages and to make the work repeatable and developable. It is used as basic tools for dynamic processors to control and balance audio signals and create sensory effects. In this context, the effects of compressors in the dynamic processor class and their basic parameters and different design types on the audio signal are examined. Differences in tonal characteristics and dynamic changes of different compressor designs have been observed. In this context, the effects of FET, VCA, Vari-Mu, Optical and Digital compressor plug-ins on the audio signal were analyzed and the results were presented. These analyzes can provide guidance for the selection of different compressor designs for lecturers, students, and those interested in and working in the field of music technology. In future studies, the role of different music genres, instruments and recording conditions on the effects of compressor designs can be explored more deeply, and more comprehensive results can be reached by collecting experimental data and using machine learning techniques.Keywords
Music Technologies, Compressor, Dynamic Processor, Dynamic Range

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri