Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİMARLARIN, TASARIM VE UYGULAMA AŞAMALARINDA, YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN YÖNETMELİKLERİNİN UYGULANMASI KONUSUNDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Yangın güvenliği, projelendirme aşamasında bir arada düşünülmeli, uygulama aşamasında da göz ardı edilmemeli, tasarım ile bütün olarak değerlendirilmelidir. Binaların yangında korunması hakkındaki yönetmelik bu konuda yol gösterici en temel rehberdir. Yangın güvenliği ile ilgili önlemlerin alınabilmesi için mimarların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları ve yönetmeliği doğru yorumlayabilmeleri gerekmektedir. Her bir proje yangın güvenliği açısında farklı bir yorum ve problem sunmaktadır. Yangın güvenliğinin projelerde yeteri düzeyde sorgulanabilmesi için mimarların bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları beklenmektedir. Çalışmada, mimarların yangın güvenliği konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarının belirlenmesi ve yangın yönetmeliğinin eksik noktalarının tespit edilmesi, tasarım, uygulama aşamalarında yangın güvenliği konusunda karıştıkları zorlukların belirlenerek, önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Bursa ilinde mimarlar odasına kayıtlı kamu dışında 152 mimara 4 aşamalı anket düzenlenmiştir. Anket, yangın yönetmeliğinin maddeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Proje aşamasında alınması gereken önlemlerin uygulama sırasında göz edilmesi, özellikle malzeme seçimleri ve uygulamasına yönelik maddelerin bulunmaması bu konularda proje ve uygulama aşamalarında denetim ve yaptırımların olmaması temel problemler olarak belirlenmiştir.Keywords
Yangın güvenliği”, “yangın yönetmeliği”, “yangın dayanımlı malzeme”

References

Advanced Search


Announcements


    EKİM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ekim sayısı yayınlanmıştır.     ARALIK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık sayısı için makale kabul edilmektedir.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri