Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KUTADGU BİLİG’İN TRANSLİTERASYONUNA DAİR BAZI MESELELER ( VİYANA NÜSHASI )

Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in üç değerli nüshasından biri olan Uygur harfli Viyana nüshası hakkında birtakım yazım meselelerine değinilecektir. Çalışmada Kutadgu Bilig’in Viyana nüshasından hareketle, Reşit Rahmeti Arat’ın okuyuşunda ve tarafımca yapılan okumada ortaya çıkan farklı yazım özellikleri tespit edilecektir. Bu farklılıklar ünlüler ve ünsüzler olarak iki farklı grupta değerlendirilecektir. Bu çalışma için öncelikle, Reşit Rahmeti Arat’ın üç nüshayı da kapsayan metin yayınından Viyana nüshasına ait olan kısımlar çıkarılmış ve Viyana nüshasına özgü bir metin oluşturulmuştur. Bunun için gerek metinden gerekse dipnotlardan faydalanılmıştır. İkinci okuma ise Arat’tan tamamen bağımsız olarak, tarafımca, yalnızca nüsha dikkate alınarak yapılmıştır. Verilen örneklerden ilki Reşit Rahmeti Arat’ın Kutadgu Bilig Metin yayınından alınmıştır. İkinci kısımdaki örnek ise kelimenin yazımının uygun olduğu düşünülen biçimidir. Verilen örneklerin yanına sırasıyla, kelimenin ait oldugu nüsha, sayfa sayısı, beyit ve satır nurmarası eklenmiştir. Ünlülerin tamamı için örnekler tespit edilmiş olup, ünsüzler için ise yalnızca /t/, /d/, /s/, /z/ ünsüzleri ile ilgili örnekler bulunabilmiştir. Bu çalışma Kutadgu Bilig’in yalnızca bin beytini içermekte olup, ortaya çıkan örnek sayısının, nüshanın tamamına ait genelleyici bir yorum yapma şansını bize tanıdığını düşünmekteyim.Keywords
Kutadgu Bilig, Viyana Nüshası, Reşit Rahmeti Arat, transliterasyon.

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri