Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİYASAL FELSEFE VE DÜŞÜNCELER AÇISIDAN SOSYAL BİLİMLER, KAPİTALİZM VE BATI’NIN BATILAŞMASI

Sosyal bilimler bir modern - bilimsel bilgi yapısıdır. Kapitalizm, daha ziyade iktisadı çağrıştıran ve fakat iktisadî yönlerin dışında toplumsal ve siyasal içerimleri de bulunan bir sistemdir. Batı’nın Batılaşması ise hem Batı’nın kendisi için hem de Batı-dışı dünyanın Batılaşma arzu ve politikaları için önem taşıyan bir süreçtir. Modern bir bilgi yapısı olarak sosyal bilimlerin aşağı yukarı iki yüz yıllık bir mazisi vardır. Kapitalizm, küreselleşme yönelimiyle ve modern vasfıyla beş altı asırlık bir tarihe sahiptir. Batı’nın Batı’laşmasına gelindiğinde ise o, bir bakıma olmuş bitmiş bir vakıa iken, diğer taraftan el’an olmaya devam eden bir tarihî ve cari gerçekliktir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilimler, kapitalizm ve Batı’nın Batılaşması olgularını bir arada değerlendirebilmektir. Anılan süreç ve yapılar, siyasal felsefe ve düşünceler açısından nasıl mütalaa edilebilir, irdelenmek istenen temel problematik budur. Çalışmaya yöntem açısından bakıldığında, belgesel araştırma yapılmıştır. Niceliksel değil, niteliksel bir yaklaşım benimsenmiştir. Ortaya çıkacak bulguların daha sonra gerçekleştirilecek benzeri çalışmaları ivmelendirebilecek nitelikte bulgular olması hedeflenmiştir.Keywords
Batı, Batılaşma, Kapitalizm, Siyasal, Sosyal Bilimler

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri