Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEÇ OSMANLI-ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNE TARİHLENDİRİLEN BİR GRUP TÜTÜN KESESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

XVII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı toplumu içinde yaygınlaşan tütün kullanımına yönelik eşyaların üretimi geleneksel sanat alanlarımızdan birisi olmuş, farklı malzemelerle lüle, çubuk, ağızlık, tabaka, nargile, mangal, kese gibi birçok eşya üretilmiştir. Salt işlevsel özellikleri ile değil estetik kaygı da güdülerek üretilen ve zengin bezeme kompozisyonlarına sahip bu eşyalar etnoğrafik eserlerimizin önemli bir alanını oluşturmuştur. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi tütün kullanımına yönelik eşyaların yapımı da tamamen ortadan kalkmış ve toplumun hafızasından giderek silinmiştir. Günümüzde üretimi yapılmayan bu eşyalara ancak birkaç müze veya koleksiyonlarda rastlamak mümkündür. Yaptığımız yayın ve katalog araştırmalarında ülkemizde çeşitli müzelerde ve özel koleksiyonlarda dağınık bir biçimde örnekleri bulunan tütün keselerini konu edinen toplu bir kataloğun veya kapsamlı bir yayının olmadığı, tütün keselerini ele alan yayın sayısının da oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu yayınlarda da tütün keseleri ya tütün kültürüne ait diğer eşyalarla birlikte değerlendirilmiş ya da keseleri konu edinen genel çalışmalarda birkaç örnek olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında tespit edebildiğimiz bir grup tütün kesesi bize bu alanın araştırılmaya muhtaç olduğunu ve yüzyılların mirası olan, unutulmaya yüz tutmuş bu ata yadigârı kültür varlıklarının toplumun hafızasına tekrar kazandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada zengin kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan tütün keselerinin yaşatılması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması ile geleneksel Türk sanatlarımız içinde yeri ve öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. Türk işleme sanatının ince teknikleri ile işlenen ve zengin bezeme kompozisyonlarına sahip bir grup tütün kesesi üzerine yaptığımız bu çalışmanın Türk kültür tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Tütün kesesi, Geleneksel Türk sanatları, Kültürel miras

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri