Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ SÜRECİNDE OKULDA YÜZYÜZE EĞİTİM VEREN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN KAYGI DÜZEYİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Araştırmanın amacı; “Pandemi sürecinde okulda yüz yüze eğitim veren okul öncesi öğretmenlerin kaygı düzeyini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 öğretim yılında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bağımsız anaokulları, ilköğretim bünyesinde bulunan anasınıfları ve ortaokul bünyesinde bulunan anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, evren içinden ulaşılabilen Ankara il merkezindeki 163 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ile Spielberger’in Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Yapılan veri çözümlemesi sonucunda, durumluk kaygı puanı en düşük 22, en yüksek 59 olarak gözlenirken, okul öncesi öğretmenlerin durumluk kaygı genel puan ortalaması 44.56 ve standart sapması 6,68 olarak gözlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerin %14.1’i düşük, %72,4’ü orta ve %13.5’i yüksek durumluk kaygı düzeyine sahiptir. Okul öncesi öğretmenlerin medeni durum, yaş, kıdem ve okula gelme durumuna göre durumluk kaygı düzeyleri arasında manidar bir farklılık görülmemiştir. Buna karşın, okul öncesi öğretmenlerin görev yaptığı okul türüne göre durumluk kaygı düzeyleri arasında manidar bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Bu fark ortaokula bağlı anasınıfında çalışan okul öncesi öğretmenleri ile ilkokula bağlı anasınıfında çalışan okulöncesi öğretmenlerinde kaynaklanmaktadır.Keywords
Okul Öncesi öğretmenleri, kaygı, pandemi

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri