Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYEN-SANATÇILARIN ESERLERİNDE MİNİ TEKSTİL

Mini tekstil kavramı, tüm sanat dallarındaki kavramsal, biçimsel ve yapısal gelişmelerin ve etkileşimin sonucunda 1970’lerde lif sanatı kapsamında oluşan deneysel bir form olarak ortaya çıkmıştır. Lif sanatına paralel olarak gelişme gösteren yenilikçi, yaratıcı yöntem ve malzemelerin kullanımları ile kendine özgü anlatım olanakları bulan mini tekstiller, günümüzde uluslararası alanda yaygın bir fenomen haline gelerek çağdaş sanatın ifade yöntemlerini kullanıp, yüzeysel ya da hacimli bir yapıya özgü belirli bir görsel dilin keşfedilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda uluslararası düzeyde eserler veren ve bu sanatın gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayan on Türk akademisyen-sanatçı mini tekstiller kapsamında yer alan eser görselleri bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Mini tekstil kavramının bilgisine yer vermek ve Türkiye’deki akademisyen-sanatçıların mini tekstil alanındaki eserlerini kavram, malzeme, teknik, biçim, yüzey ve renk çerçevesinde yorumlayarak okuyucuya tanıtmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırmalar kapsamında betimsel analiz yöntemiyle yapılan bu çalışmanın verileri doküman analizi yöntemiyle elde edilerek akademisyen sanatçılarla yapılan karşılıklı görüşmeler de eserlerindeki malzeme, teknik ve biçim arayışlarının ve/ya kavramsal yaklaşımların ortaya konulmasında yardımcı olmuştur. Bu eserler incelendiğinde mini tekstillerin; bazen çağın ideolojilerine, bazen ulusal kültürün sürdürülebilirliğine, doğaya, insan ve var oluş gibi kavramlara gönderme yaptığı görülmektedir.Keywords
Mini Tekstil, Lif Sanatı, Kavramsal yaklaşım, Malzeme ve Teknik, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri