Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İDARENİN SOSYAL RİSK İLKESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU

Anayasanın 125. maddesine göre; idare, kendisine ait eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür. İdarenin sorumluluğunun temeli bu maddedir. Sorumluluğa ilişkin bir başka Anayasal düzenleme ise 129. maddedir. Bu maddeye göre, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kamu görevlilerine rücu edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabilir. Bu düzenlemeler kapsamında, idarenin esas sorumluluk ilkesi kusur sorumluluğu ilkesidir. Ancak idarenin bir işlem veya eyleminden sorumlu olabilmesi için kusurunun olması şart değildir. İdareye ait bazı faaliyetler özellikleri gereği idarenin kusursuz sorumluluğunu doğurmaktadır. Genel olarak idarenin sorumluluğunun bu iki ilkeye dayanmaktadır. Bunlar dışında kusursuz sorumluluk içerisinde sınıflandırılan sosyal risk ilkesi sorumluluğun bir diğer kaynağıdır. Ancak kusursuz sorumluluk içerisinde yer alıp almadığı tartışmalıdır. Sosyal risk, terör zararları bakımından kullanılmış içtihadi bir ilkedir. Kusursuz sorumluluk kusurun olmadığı ancak faaliyet ve ortaya çıkan zarar arasında bir illiyet bağının var olduğu bir sorumluluk ilkesidir. Sosyal risk ilkesinde kusur aranmadığı gibi illiyet bağı da aranmamaktadır. Kusursuz sorumluluğun dayanağı olan illiyet bağının aranmadığı sosyal risk ilkesini içtihatlarda kullanıldığı haliyle kusursuz sorumluluğun bir türü olarak değerlendirmek doğru değildir.Keywords
İdarenin Sorumluluğu, Kusurlu Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk, Sosyal Risk İlkesi, İlliyet Bağı.

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri