Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞLETMELERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN ÜCRET DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin temel amacı kârlılıklarını ve sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmektir. Günümüzün rekabet ortamında işletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için müşteri odaklı planlama ve uygulama yapmaları bir gereklilik şekline dönüşmüştür. Müşteri odaklı işletmeler de müşteri memnuniyeti ön plana çıkarken işletmelerin beşeri sermayesini meydana getiren çalışanların önemi de giderek artmaktadır. İşletmelerin müşteri memnuniyetinde başarılı olmaları için öncelikle çalışanlarının memnuniyetini sağlamaları gerekmektedir. Çalışanların memnuniyetini ortaya çıkaran önemli bir unsur da ücrettir. Bu çalışma da işletmelerin müşteri memnuniyeti uygulamaları ve başarılarıyla çalışanların ücretleri arasındaki ilişki, müşteri memnuniyeti stratejisi izleyen ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarındaki çalışanlar örneğinden incelenmiştir. Çalışma da araştırmanın evrenini Elazığ İlinde bulunan alışveriş merkezlerindeki ulusal düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma da araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışma da mülakat formları içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda işletmelerin müşteri memnuniyeti uygulamaları ile çalışanların ücretleri arasında doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiş, çalışanların ücret memnuniyetini sağlayan işletmelerin müşteri memnuniyetin de daha başarılı olduğu ve rekabette avantaj sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İşletme, Çalışan, Müşteri Memnuniyeti, Ücret

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri