Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Güney Kore’de Çokkültürlülük ve Adaptasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Günümüz toplumsal sorunlarından biri olan çokkültürlülük, ülkelerdeki yabancı nüfusun artmasıyla daha belirgin bir hal almıştır. Medyanın etkisiyle popülerliği her geçen gün artan Güney Kore’ye diğer ülkelerden farklı amaçlarla çok sayıda kişi gelmekte ve uzun dönem kalmaktadır. Bu durum toplumda bir takım uyum problemlerine yol açmıştır. Çeşitli kültürlerin bir arada görülebildiği günümüz dünyasında toplumsal sorunların ortaya çıkması tabii bir durum olmuştur. Zaman içinde değişime uğrayarak yeni kültürleri içine alan toplum yapısına uyum sağlayabilmek yerel halkın sosyal hayat kalitesi bakımından önemli olabilir. Aynı durum kendi ülkesini geride bırakıp yeni bir toplumda yaşamaya başlayan bireyler için de geçerlidir. Yeni ortama giren birey, bu ortamdan kabul gördüğü ve toplum içine entegre olabildiği sürece sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilir. Bu bilgilerden yola çıkarak Kore gibi kolektif bir toplumun çokkültürlülük kavramına ne kadar uyum sağladığı ve ülkedeki yabancıların ne gibi sorunlar yaşadığına dikkat çekmek üzere böyle bir çalışma ortaya konmuştur. Araştırmada adaptasyon sorunları ele alınmıştır. Ayrıca sorunların çözümüne dair fikirler sunulmuştur İlgili makale ve kaynaklar incelenmiştir. Toplumdaki azınlıkların dikkate alınması ve adaletli davranılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun yanında yerel toplum ile sonradan gelenler arasındaki önyargıların aşılabilmesi adına iletişimin sağlanması büyük önem arz etmektedir. . Hem eğitim sisteminde hem de medya üzerinden Kore’nin kültürel kimliği topluma kazandırılırken, diğer kültürlere açık olma fikri aşılanırsa bu sorunların üstesinden gelinebilir. Yapılan bu çalışma, Güney Kore’deki kutuplaşan toplumların birbirini daha iyi anlamasına yönelik sorulara cevap vermeyi hedeflemektedir. İki ana faktörde toplanan sorular şu şekilde belirlenmiştir; i. Çokkültürlülük Güney Kore’de devamlılığını nasıl koruyabilir? ii. Güney Kore’deki çokkültürlü bireylerin adaptasyon sorunları nelerdir?Keywords
Çokkültürlülük, Kolektivizm, Kültürel Kimlik, Güney Kore

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri