Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TOPLUMSAL VE GERÇEKÇİ SANAT BAĞLAMINDA ONUNCU KÖY ESERLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada Toplumsal Gerçekçilik bağlamında “Onuncu Köy” ismini taşıyan iki farklı sanat yapıtı Fakir Baykurt romanı ve Nedim Günsür tablosu incelenecektir. Çalışmada “Fakir Baykurt romanı ve Nedim Günsür tablosu Onuncu Köy eserlerinde toplumsal gerçekçi sanat nasıldır?” araştırma sorusu cevaplanmış ve çalışma nitel yaklaşım temelinde içerik analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma nesnesi için sanatlararası bir boyutta ele alınan ve iki sanat disiplini arasındaki estetik bağı oluşturan eserlerdeki uyum ve ayrışmalara odaklanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda ele alınan eserler, sanatçıları daha iyi tanıma adına, yaşamları ve eğitimleri aynı zamanda da sanat anlayışları ele alınmıştır. Ardından Baykurt’un Toplumsal gerçekçi üslupta yazdığı romanı üzerinde durulmuş, edebî metin içerisindeki özelliklere ve anlamlara değinilmiştir. Aynı zamanda Günsür’ün sanatsal yönelimi; figür ve çevre ilişkisi, içsel devinim ve derinlik uygulamaları açısından incelenmiştir. Romandaki edebî unsurlar ve resim unsurları belirlenmiş ve tabloda kendine mal etme ögeleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular yorumlanarak sunulmuştur. Yapılan çalışmada, edebî metnin oluşmasında gerçek olay örgüsü ve yazarın şekillendirmesi görülürken ressam, oluşturduğu kompozisyonda metne sadık kalmış ve her iki çalışmasında da konuyu dağıtmadan doğrudan aldığı alıntıyı temellük yöntemiyle alımlayıcıya sunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle kendi içinde branşlaşan sanat dallarının, sanatlararasılıkla bir araya geldiği ve birbirini beslediği ifade edilebilir. Ayrıca iki toplumsal gerçekçi sanatçının diğer çalışmaları da konu bakımından aynı dönemi ve toplumu yansıttığından sanatlararasılık bağlamında farklı çalışmalarda incelenebilir.Keywords
Onuncu Köy, Sanatlararasılık, Resim, Edebiyat, Temellük.

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri