Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


URARTU DEVLETİ DIŞ SİYASETİNDE MANNA ÜLKESİNİN ÖNEMİ

Manna Devleti, M.Ö. 9. yüzyılda Urmiye Gölü güneyinde kurulmuştur. Bu devletin adı, M.Ö. 1. binden itibaren Urartu ve Asur çivi yazılı kaynaklarında geçmektedir. Manna ülkesinin bulunduğu bölge, büyük bir kuraklık ve dolayısıyla Orta Asya’dan göç dalgasının başladığı Demir Çağı’nda, ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı özellikle önemlidir. Erken dönemden itibaren Urartu Krallığı’nın dikkatini çekmiş olan Urmiye Gölü Havzası, hâkimiyet kurulamayan ve bu nedenle hemen hemen bütün Urartu kralları tarafından sefer düzenlenen bölgelerden biridir. Manna’yı boyunduruk altına alma girişimi Urartu Kralı Menua döneminde artmış, Menua’nın ardılı I. Argišti dönemindeki yoğun seferler sırasında Asur tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. II. Sarduri döneminde seferler devam etmiş, Manna beyliklerinden haraç alınmıştır. Asur vassalı olan Manna Kralı Iranzu, Asurluların Urartu’ya karşı yaptığı başarılı savaşı fırsat bilip merkezileşme politikası izlemiş ve ülkede merkezi otoriteye bağımlı beylik sistemini yaratmıştır. Iranzu’nun hükümdarlığı sırasında Manna, Urmiye Gölü Havzası çevresinde güçlü bir devlet haline gelse de Iranzu’nun merkezileşme politikasını beğenmeyen bazı yöneticiler ve beyler, Urartu’ya Manna’nın iç işlerine müdahale etme fırsatını vermişlerdir. Urartu Kralı I. Rusa, Manna’lar arasındaki iç siyasi krizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmış, bazı beylikleri merkezi otoriteye karşı kışkırtmış ve ülkede Urartu yanlısı bir grup ortaya çıkmıştır. Böylece Urmiye Gölü Havzası, I. Rusa döneminde Urartu ve Asur Devletleri arasında yoğun bir hâkimiyet mücadelesine konu olmuştur. Asur Kralı II. Sargon’la birlikte Urartuların bölgedeki baskısı azalmıştır. II. Sargon’un Urartu Krallığı’nı yenilgiye uğrattığı seferin ardından bölgedeki güç dengeleri değişmiş, bundan sonra Urartu yazılı kaynaklarında Manna’dan bahsedilmemiştir. Bu çalışmada, Azerbaycan tarihinde önemli bir yeri olan Manna Devleti’nin Urartu Devleti dış siyaseti açısından önemi ele alınmıştır.Keywords
Demir Çağı, Urmiye Gölü Havzası, Manna, Urartu, Asur

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri