Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE'DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ

Bütçe, gelir ve giderlerin gelecek dönem için tahmin edilmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. Çok eski tarihlerde bahsedilen gelir ve giderlere, o topluluğun yöneticisi tarafından karar verildiği bilinmektedir. Ancak bu yetkinin keyfi kullanılması neticesinde halk üzerinde ekonomik anlamda yük oluşmuştur. Nitekim halk duruma isyan etmiştir. Böylelikle kamu bütçesinin kullanımının belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi yolunda ilk adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu gelişmeler bütçe hakkı olarak adlandırılmış ve bazı dönemlerde şiddetli olaylara yol açmıştır. Başka bir deyişle bütçe hakkının kazanımının bazı dönemlerde gerçekleşen kanlı isyanlar sonucunda elde edilebildiği bilinmektedir. Batı’da durum bu şekilde gerçekleşirken, Türkiye’de ise şiddetli isyanlardan ziyade yöneticiler tarafından halka sunulan bütçe hakkından söz edilebilmektedir. Türkiye’de bütçe hakkının gelişimi Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Ancak bu dönemde modern anlamda bütçe hakkından söz etmek mümkün görünmemektedir. Nitekim bütçe hakkı etkin kullanılamadığı gibi, bütçe uygulamalarının denetiminin de yapılamadığı bilinmektedir. Türkiye’de modern anlamda bütçe hakkının Cumhuriyet dönemiyle birlikte kazanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de bütçe hakkının gelişimi ve özellikle 2017 Anayasa değişikliğinin bütçe hakkını nasıl etkilediği üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde Türkiye’de bütçe hakkının daha etkin kullanımına yönelik getirilen önerilerin, bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Bütçe, Denetim, Bütçe Hakkı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri