Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Cep Telefonu Şirketlerinin Kullandıkları Manipülatif Satış Tekniklerinin Z Kuşağındaki Tüketicilerin Davanışsal Niyetleri Ve Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi

Bir kaynak olarak verinin oldukça önemli olduğu modern pazarlama dünyasında işletmeler, tüketicilerin satın alma davranışı ile ilgili çeşitli veriler elde etmek, onların tüketim alışkanlıklarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmek için teknolojinin de yardımı ile birçok farklı yöntem kullanmaktadır. İşletmeler, yaptıkları analizlerden ettikleri bilgiler sayesinde tüketicinin zayıf noktalarını tespit ederek bunu manipüle edebilmekte ve tüketicinin ihtiyaç duyduğundan fazla ve sık satın almasını sağlayabilmektedir. Tam da bu noktada işletmelerin çeşitli boyutlarda ve türlerde kullandıkları manipülatif teknikler karşımıza çıkmaktadır. Manipülasyon eylemini işletmeler de artık tüketicilerin dikkatini çekmek ya da satın alma davranışını, tüketim alışkanlığını farklı uyarıcılarla değiştirmeye çalışarak kendi ürünlerini satın almaya teşvik etmek için kullanmaktadırlar. Yapılan çalışmada, cep telefonu şirketlerinin kullandıkları manipülatif satış tekniklerinin z kuşağındaki tüketicilerin davranışsal niyetleri ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisinin boyutlarının tespiti hedeflenmiştir. Bunun için, kavramsal bir model geliştirilmiş ve araştırma için oluşturulan hipotezler, yapılan analizler üzerinden test edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de üniversite okuyan bireyler üzerine yoğunlaşmış, verilerin toplanmasında ise Google Formlar ile çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli analizleri gerçekleştirilmiştir.Keywords
Manipülatif Pazarlama, Z Kuşağı, Tüketim Alışkanlığı, Davranışsal Niyet

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri