Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM “2010-2018 YILLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME”

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından etkin bir şekilde denetlenmesi gelişmiş birçok ülkede iş kazalarının önlenmesi çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere ve çalışanlara konuyla ilgili yükümlülükler getirmiştir. Ancak işverenlerin ve çalışanların Kanun ve bağlı Yönetmeliklerden kaynaklanan sorumlulukları ne denli yerine getirdikleri Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sayısal olarak yetersiz kalması dolaysıyla çoğu kez tarafların inisiyatifine bırakılmak durumunda kalınmıştır. Türkiye’de ILO sözleşmeleri ve AB direktifleri doğrultusunda hayata geçirilen iş sağlığı ve güvenliği politikalarının pratikte istenilen başarıyı sağlayamamasının önemli nedenlerinden biri olan işletmelerde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetim sayılarının yetersiz olmasıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye’de iş kazalarının genel görünümü, riskli sektörlerde yıllar itibari ile meydana gelen iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler incelenecektir. Sonrasında ise Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca işyerlerinde yıllar itibari ile gerçekleştirilen denetim sayılarına yer verilerek değerlendirmeler yapılacaktır.Keywords
İş Kazaları, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvevnliği Denitimi

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri