Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinin Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişme, günümüz bilgi çağını dijital bir sürece dönüştürmüştür. Bu süreç, eğitimden sağlığa, iletişimden eğlenceye bütün sosyal sistemleri derinden etkilemiştir. Öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve meslek becerileri, bilgi medya ve teknoloji becerileri, öğrenme ortamı, yöntemleri değişmiştir. Hayat boyu öğrenme felsefesi önem kazanırken insanların değişen bu sürece uyum sağlaması hususunda yaygın eğitim kurumları önemli bir rol üstlenmiştir. Bu roldeki en önemli pay da kurumlarda görev yapan öğretmenlere düşmektedir. Bu araştırma da yaygın eğitim kurumlarından olan Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin dijital vatandaşlık göstergelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Betimsel tarama yöntemi ile desenlemiş olan araştırmanın örneklemini Samsun Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan 530 usta öğretici oluşturmuştur. Araştırmada veriler, usta öğreticilerin dijital araç kullanım tercihlerine ilişkin kişisel bilgilerin yer aldığı form ve “Dijital Vatandaşlık Ölçeği” ile elde edilmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde usta öğreticilerin, dijital vatandaşlığa ilişkin bakış açılarının, sadece “doğru kullanım” alt boyutunda 4,47 ortalama ile “tamamen katılıyorum” diğer boyutlarda ve genel ortalamada ise “katılıyorum” şeklinde olduğu görülmüştür. Cinsiyet bakımından kadınlar ve yaş değişkeni açısından genç usta öğreticiler lehine anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada katılımcıların tamamının akıllı telefon kullandığı; tamamının WhatsApp kullanırken, bunu sırasıyla Youtube, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağların takip ettiği; e-devlet uygulamalarını katılımcıların tamama yakını kullanırken, kullanım amacına göre sırasıyla sağlık, eğitim, sosyal güvenlik konuları ve bilgi edinme gibi uygulamaların geldiği; katılımcıların %80’inin online alışveriş yaptığı belirlenmiştir.Keywords
Dijital vatandaşlık, yetişkin eğitimi, halk eğitim merkezi, usta öğretici

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri