Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEVLET OKULLARINDA YÖNETİCİLERİN VELİLERLE YAŞADIKLARI PROBLEMLER

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin velilerle yaşadıkları sorunlardan faydalanarak konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde yürütülen bu çalışmaya okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 12 okul müdürü katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili alanyazına ve araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz, içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları yaşanılan problemlerin dönemsel, mevzuat kaynaklı, maddi kaynaklı ve öğretmen-veli, öğretmen- öğrenci ve öğrenci- veli olarak yaşanıldığını göstermektedir. Bununla birlikte araştırma dönemsel yaşanılan problemlerde velinin öğrencisi üzerindeki kaygılardan oluştuğu, mevzuata açısından farklı yorumlamaların olmasından, okullardaki maddi kaynağın yetersizliğinin ve öğretmen- veli- öğrenci-okul yöneticisi arasındaki iletişim kaynaklı problemlerin oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışmaya açılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.Keywords
Okul, Okul Yöneticisi, Veli, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri