Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VELİLERİN SIBYAN MEKTEPLERİNİ TERCİH NEDENLERİ VE SIBYAN MEKTEPLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, Osmanlı’dan günümüze kadar sıbyan mekteplerinin gelişimine bakılarak 2018-2019 öğretim yılında Tokat il merkezindeki sıbyan mekteplerinde verilen eğitimin okul öncesi eğitim düzeyindeki (5-6 yaş) çocukların gelişimine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Tokat ili merkez ilçesinde bulunan sıbyan mekteplerine öğrenci gönderen veliler oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından araştırmanın amaçlarına uygun biçimde geliştirilen görüşme formu yoluyla ve odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Araştırmada yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, velilerin sıbyan mekteplerini çocuğunun erken yaşta din eğitimi almasını istemesi nedeniyle tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca velilerin, kendi yaşamlarında sıbyan mektebi veya benzeri bir kurum deneyimlerinin olmaması ve sıbyan mekteplerinin kapalı yapısı nedeniyle sıbyan mektebinin sadece “Anaokullarına alternatif Kur’an kursu” gibi algılandığı ortaya çıkmıştır. Çocuğunun erken yaşta din eğitimi almasını isteyen velinin, çocuğunu sıbyan mektebine gönderme tercihinin hem pedagojik hem de psikolojik sorunlara neden olabilecek sonuçlar doğurması muhtemeldir. Bu okulların çocuğa etkileri tüm yönleriyle belirlenmeli ve bu sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.Keywords
Sıbyan mektebi, Okulöncesi eğitim, Veli görüşleri, Eğitim politikası

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri