Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CEMİL KAVUKÇU’NUN SELO’NUN KUŞLARI ADLI YAPITI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet: Cemil Kavukçu, 1980 sonrası Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerinden biridir. Kavukçu, yetişkinlere yönelik yazdığı öykü kitaplarının yanı sıra çocuklar için on bir kitap yazmıştır. Selo’nun Kuşları adlı öykü kitabı, Cemil Kavukçu’nun ilk çocuk kitabıdır. Ancak yazar bu yapıtı, daha önce yetişkinler için yazdığı öyküler içinden çocukların beğeneceğini düşündüğü öyküleri seçerek kitaplaştırmıştır. Bu çalışmanın amacı Cemil Kavukçu’nun Selo’nun Kuşları adlı yapıtını çocuk edebiyatının temel ögelerinden konu, karakterler, dil ve anlatım özellikleri açısından incelemektir. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma nesnelerini Kavukçu’nun Selo’nun Kuşları adlı öykü kitabında yer alan öyküler oluşturmuştur. Yapılan alanyazın taramasıyla Cemil Kavukçu’nun yazınsal yönü, çocuk edebiyatçısı yönü ve çocuk edebiyatının temel ögeleri ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Sonuçta, Selo’nun Kuşları adlı yapıtı oluşturan öykülerin ilk yazıldığında çocuk okurlar için kaleme alınmadığı ancak yine de çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından değerlendirmeye uygun olduğu bulgulanmıştır.Keywords
Anahtar Sözcükler: Cemil Kavukçu, çocuk edebiyatı, Selo’nun Kuşları

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri