Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİ VE BAĞDAT PAKTI

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte dünya siyasi konjonktürü tamamen değişerek ABD ve SSCB çevresinde iki kutuplu bir yapıya dönüşmüştür. Bu süreç ile birlikte Türkiye ile Arapla-rın tehdit algılamaları tamamen değişmiştir. Türkiye’ye göre asıl tehdit güneye yayılmayı amaçlayan Sovyetler Birliği idi. Türkiye Araplarla aynı coğrafyanın paylaşılmasına rağmen Araplar kendine sınır komşusu olmayan Sovyetler Birliği’ni tehdit olarak algılamamışlardır. Araplara göre asıl tehdit İsrail ve Batılı devletlerdir. Türkiye, Sovyet tehdidi karşısında her geçen gün yüzünü Batı ittifakına çevirirken, Araplara da sırtını dönmeye başlamıştır. Türki-ye’nin dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına sahip olan Orta Doğu bölgesine komşu olması, Türkiye’nin Batı Bloku ile daha sıcak ilişki kurabilecek laik bir yapıya sahip olması, Arap ülkelerini uzun yıllar yönetmesi, onlarla iç içe yaşamış olması ve İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olması sebebi ile 1950’li yıllardan sonra Türkiye Batı Blokunun Orta Doğu politikasında ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte Arap ülkelerinde oluşan Batı karşıtlığı her geçen gün Türkiye karşıtlığı olarak yansımaya başlamıştır. ABD ve İngiltere’nin desteği ile NATO’nun Orta Doğu uzantısı olacak siyasi-askeri bir pakt oluşturmak amacıyla Türkiye’nin önderliğinde 1955 yılında Bağdat Paktı oluşturulmaya çalışılmıştır.Keywords
Türkiye, Orta Doğu, Batı Bloku ve Bağdat Paktı.

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri