Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEŞİL ALGORİTMA: KARBON AYAK İZİNİ ÖLÇMEK
(GREEN ALGORITHM: MEASURING THE CARBON FOOTPRINT )

Author : Aslı KILIÇ  ; Yavuz Selim BALCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 290-298
    


Summary

İklim değişikliğinin etkileri, insan uygarlıkları, ekonomi ve sağlık dahil olmak üzere dünyadaki yaşamın hemen hemen her yönü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Veri merkezleri ve diğer büyük ölçekli bilgi işlem kaynakları, büyük sera gazı (BSG) emisyonlarından sorumlu olan insan faaliyetleri arasındadır. Diğer insan faaliyetleri de bu soruna katkıda bulunmaktadır. Yüksek performanslı bilgi işlemin büyümesinin çok sayıda önemli bilimsel atılımın gerçekleştirilmesine izin vermesine rağmen, bu ilerlemenin çevre üzerindeki etkisi hafife alınmamaktadır. Bu çalışmada, herhangi bir bilgisayar işinin karbon ayak izini tutarlı ve güvenilir bir şekilde tahmin etmek için metodolojik bir çerçeve açıklanmaktadır. Sistem, herhangi bir hesaplama görevinin karbon ayak izini hesaplamak için kullanılabilmektedir. Bir kullanıcı, halka ücretsiz olarak erişilebilen Yeşil algoritma (www.green-algorithms.org) adlı yeni oluşturulmuş bir web aracını kullanarak hesaplamaların karbon ayak izini ölçebilir ve raporlayabilir. Bununla birlikte, çok az bilgi kullanması, önceden yazılmış koda müdahale etmemesi ve çok çeşitli donanım yapılandırmalarını barındırabilmesi nedeniyle aracın hesaplamalı prosedürler içinde uygulanması çok basittir. Bir bütün olarak ele alındığında bu araştırma basit, genelleştirilebilir bir çerçevenin yanı sıra hemen hemen her hesaplamanın karbon ayak izini ölçmek için herkesin erişebileceği bir araç sunmaktadır.Keywords
Yeşil algoritma, karbon ayak izi, yeşil bilgi işlem

Abstract

The effects of climate change have a significant impact on nearly every aspect of life on Earth, including human civilizations, the economy, and health. Data centers and other large-scale computing resources are among the human activities responsible for large greenhouse gas (BSG) emissions. Other human activities also contribute to this problem. Although the growth of high-performance computing has allowed many important scientific breakthroughs to be achieved, the environmental impact of this progress cannot be underestimated. This paper describes a methodological framework for consistently and reliably estimating the carbon footprint of any computer business. The system can be used to calculate the carbon footprint of any computing task. A user can measure and report the carbon footprint of calculations using a newly created web tool called the Green algorithm (www.green-algorithms.org), which is freely available to the public. However, the tool is very simple to implement within computational procedures, as it uses very little information, does not interfere with pre-written code, and can accommodate a wide variety of hardware configurations. Taken as a whole, this research offers a simple, generalizable framework, as well as an accessible tool for measuring the carbon footprint of almost any computation.Keywords
Green algorithm, carbon footprint, green computing

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri