Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MADDE BAĞIMLILIĞINDA KABUL VE KARARLILIK TEDAVİSİ VE DÜŞÜK BENLİK ALGISI İLE MADDE BAGIMLILIĞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE DERLEME
(A REVIEW ON ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY IN SUBSTANCE ADDICTION AND THE RELATIONSHIP BETWEEN LOW SELF PERCEPTION AND SUBSTANCE ADDICTION )

Author : Deniz KILIÇ AKSU  ; Meryem KARAAZİZ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 42
Page : 69-78
    


Summary

Madde bağımlılığı tüm dünyada giderek artan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli toplumsal problemlerden biri olmakla birlikte benlik algısının şekillenmesindede büyük rol oynamaktadır. Literatürdeki bulgular doğrultusunda benlik kavramı, kişinin kendi benliğini nasıl algılayarak nasıl değerlendirdiğidir. Madde bağımlılığı ve düşük benlik algısı arasında önemle dikkate alınması gereken etkileşim bulunmaktadır. ACT'nin çeşitli ruhsal bozukluklarında ve madde kullanım bozukluklarının (MKB) azaltılmasında büyük başarı sağlayan bir müdahale olduğu gösterilmektedir. ACT, insanlara yaşamlarındaki zorlu durumlardan kaçınmak yerine kabul etmeyi öğrenmeyi öğreten bir davranış terapisi biçimidir. Madde bağımlılığı tedavisinde kabul ve kararlılık terapisi dayandığı psikolojik esneklik modeline özgü süreçler aracılığıyla önemli destek sağlamaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı düşük benlik algısı ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, ayrıca madde bağımlılığının kabul ve kararlılık terapisi ile tedavi kapsamında literatür taraması ile gözden geçirmektir.Keywords
Benlik Algısı, Madde Bağımlılığı, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Psikolojik Esneklik

Abstract

Substance abuse is one of the important social problems that is increasing all over the world and negatively affects human health and plays a major role in the shaping of self-concept. In line with the findings in the literature, self-concept is how a person perceives and evaluates his/her own self.There is an interaction between substance abuse and low self-perception that needs to be taken into account.ACT has been shown to be a highly successful intervention in reducing various mental disorders and substance use disorders (SUDs).ACT is a form of behaviour therapy that teaches people to learn to accept rather than avoid challenging situations in their lives. Acceptance and commitment therapy provides important support in substance abuse treatment through processes specific to the psychological resilience model on which it is based. The aim of this review study is to examine the relationship between low self-perception and substance addiction and to review the literature on the treatment of substance addiction with acceptance and commitment therapy.Keywords
Self-Perception, Substance Abuse, Acceptance And Commitment Therapy, Psychological Flexibility

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri