Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Trafikte Şiddetin Azaltılmasında Bilinçlendirici Videoların Etkisi: Öfke Yönetimi Odaklı Nicel Bir Araştırma
(The Impact of Educational Videos on Reducing Traffic Violence: A Quantitative Study Focused on Anger Management )

Author : Ali Rıza TAN  ; Halil TAN, Gökhan GÜNGÖRE; Mehmet Ali ŞAFAK; Mehmet KAYA; Ekrem Cengiz AKDENİZ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 42
Page : 52-62
    


Summary

Günümüzde televizyonlara ve sosyal medyaya trafikte şiddet görüntüleri yansımaktadır. Trafikteki şiddetin topluma zarar verdiği, bazı durumlarda da ölüme bile yol açtığı görülmektedir. Bu yüzden, araştırmamızın amacı toplumu farkındalık videosu ile bilinçlendirmenin insanların trafikteki şiddet eğilimini azaltıp azaltmadığını bulmaktır. Araştırmamızda, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket izin onayı Elâzığ İl Millî Eğitim Müdürlüğünden alınarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu uygun örneklem tekniği ile seçilmiştir. Günümüzde aktif olarak trafikte yer alan tüm katılımcılar araştırma verilerini oluşturmuştur. Katılımcılardan toplamda 389 adet veri Google Forms aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, öfke yönetimi konulu bilgilendirici bir video izlemenin bireylerin öfkelerini kontrol etme becerileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Sonuçlar incelendiğinde, videoyu izleyen katılımcıların izlemeyenlere kıyasla görev sırasında öfkelerini daha iyi kontrol edebildiğini ve sakin kalabildiğini göstermiştir. Canva web 2.0. aracı kullanarak oluşturduğumuz video, katılımcılara öfke yönetimi için yararlı bilgiler ve teknikler sağlamaktadır. Örneğin, onlara öfkeyi tetikleyen şeyleri ve bunları nasıl tanıyıp ele alacaklarını göstermektedir. Ayrıca, duygusal olarak katılımcıları etkileyerek öfke duygularını azaltmaya yardımcı olabilecek kişisel bakım uygulamaları yapmak için ipuçları sağlamaktadır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar Canva ya da farklı bir web 2.0. aracı kullanarak oluşturdukları içerikleri farklı sorunlar hakkında toplumu bilinçlendirecek çalışmalarda bulunabilirler.Keywords
araba, farkındalık, kaza, trafik, video.

Abstract

In contemporary times, traffic violence images are reflected on television and social media platforms. The societal harm caused by traffic violence, at times resulting in fatalities, is evident. Therefore, the aim of our research is to determine whether raising awareness through informational videos can reduce individuals' inclination towards traffic violence. A quantitative research method utilizing survey techniques was employed in our study. Approval for the survey was obtained from the Elâzığ Provincial Directorate of National Education. The sample group was selected using an appropriate sampling technique, comprising all actively involved participants in traffic. A total of 389 data points were collected from participants using Google Forms. The obtained data indicates that watching an informative video on anger management can have a positive impact on individuals' ability to control their anger. Upon analysis, participants who watched the video demonstrated better anger control and composure during tasks compared to those who did not. The video, created using the Canva web 2.0 tool, provides participants with useful information and techniques for anger management. For instance, it illustrates triggers of anger and how to recognize and address them. Additionally, it offers tips for implementing personal care practices that can help reduce anger emotions by emotionally impacting the participants. Future studies may utilize content created using Canva or other web 2.0 tools to conduct awareness campaigns addressing various societal issues.Keywords
accident, awareness, car, traffic, video.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri