Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UŞAK URBAN PERCEPTION OF THE STUDENTS AT UŞAK UNIVERSITY
(UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UŞAK KENT ALGISI )

Author : Dilşen ONSEKİZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 555-568
347    178


Summary

Kent algısı, bir kentin diğer kentlerden ayırt edilmesini sağlayan, farklılaşan ve kendine özgü/özel özelliklerini ortaya koyan bir farkındalık biçimidir. Kentin algılanması/algısı; kentle kurulan ilişki ve iletişim düzeyine ve diğer bağlara (mekânsal, sosya-kültürel, sosyo-ekonomik) göre bireyler düzeyinde farklılaşmaktadır. Her bireyin bir kenti tanımlamasını sağlayan, dikkate aldığı ve önemsediği özellikleri farklıdır ve bu özellikler bireyden bireye değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla, Uşak kent algısının araştırılması önemlidir. Çünkü, Uşak Üniversitesinin öğrencileri, kent için önemli bir yerleşik nüfus oluşturmaktadır ve çoğu dışardan gelen öğrenciler kentin algısının kriterlerini etkin belirleyici niteliktedir. Bu araştırmanın amacı Uşak Kenti özelinde kent algısının belirleyici kriterlerini öğrenci nüfusu üzerinden tespit ederek ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları ile, hızla öğrencileşen Uşak Kentinin geleceğine yönelik, planlama kararları alma ve kentsel politika/strateji geliştirme açısından ilgili yetkili birim ve kişiler için yararlanabilecekleri önemli göstergeler ortaya konulması beklenmektedir. Basit tesadüfi örneklem tekniği ile gerçekleştirilen anket uygulaması araştırmanın temel yöntemidir. Elde edilen veriler, SPSS programı üzerinden değerlendirilerek, tablo ve grafik görsel sunumları ile desteklenmiştir.Keywords
Kent, Kent Algısı, Üniversite Öğrencileri, Uşak Üniversitesi.

Abstract

Urban perception is a form of awareness that distinguishes a city from other cities, revealing its distinctive and specific characteristics. Perception /perception of the city; is differentiated at the individual level according to the level of relations and communication established with the city and to other ties (spatial, socio-cultural, socio-economic). The features that each individual takes into consideration and takes care of is a different one and these characteristics vary from person to person. In this context, it is important to investigate urban perception of Uşak from the point of view of university students. Because, the students of Usak University constitute an important resident population for the city andmost of the students from outside the city are the determining factors of the perception of the city. The aim of this research is to identify the determining criteria of urban perception on Uşak City based on student population. The results of the research are expected to reveal important indicators can be used by the relevant authority and persons devoted to the planning decisions and urban policy/strategy development for the future of Uşak City, which is rapidly studentified. Questionnaire implementation using simple random sampling technique is the basic method of research. The obtained data was evaluated by SPSS program and supported by table and graphical presentations.Keywords
City, Urban Perception, University Students, Usak University.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri