Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTEP SAVUNMASI VE KAHRAMANLARININ PLASTİK SANATLARA YANSIMASI
(THE REFLECTION OF ANTEP DEFENSE AND HEROES TO PLASTIC ARTS )

Author : Ayhan ÖZER  & İbrahim YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 569-586
556    717


Summary

Antep halkı 1 Nisan 1920’de Fransızlara karşı ayaklandığında, ölünceye kadar şehri savunmaya karar vermiş sadece Gaziantep’in değil tüm Türkiye’nin kurtuluşunun da öncülüğünü yapmış oluyorlardı. Bu mücadelede 6.317 Antepli şehit olmuştur. Antep’in milli mücadelesi sırasında pek çok kahramanlık olayı yaşanmış ve sonuçta Antep bağrından Milli mücadelenin kahramanlarını çıkarmıştır. Canları pahasına düşmanla savaşan ve bugün milli mücadelemizin de simgesi olan; Şahinbey, Karayılan ve Şehit Kamil gibi önemli şahsiyetler kuşkusuz hak ettikleri değeri görmüşlerdir ve görmektedirler. Kuşkusuz tüm Türkiye için eşsiz önemi olan bu şahsiyetlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve unutulmaması için çaba göstermek başta Gazianteplilerin sonrasında da tüm Türkiye’nin görevidir. Bu süreçte sanata özellikle de plastik sanatlara önemli görevler düşmektedir. İşte bu çalışmada Antep Savunmasının ve kahramanlarının plastik sanatlara yansımasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Gaziantep kent sınırları içinde kamuya açık alanlarda bulunan ve Antep Savunması ve kahramanlarının konu edinildiği; anıt, heykel, resim ve varsa diğer plastik sanat formlarındaki eserlerin bir envanterinin çıkarılması ve bunların estetik ve teknik özelliklerinin bulgulanmasına çalışılmıştır. Bu amaçla sınırlılık dahilindeki eserler fotoğraflanmış, estetik ve teknik özellikleri geçerli ölçütler ve benzerleri içindeki durumları açısından incelenmiştir. Bu çalışma sonunda eserlerin çoğunun evrensel estetik düzey ortalamasının üzerinde ve teknik anlamda başarılı eserler olduğu görülmüştür. Ancak içlerinde bazılarının bu kriterleri yeterince karşılamadığı ve uygun alanlarda sergilenmediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca hızla büyümeye devam eden Gaziantep kentinin yeni oluşan meydan ve kamusal alanlarında, Antep tarihinin ve kahramanlarının çağın estetik zevkine uygun, özgün ve teknik olarak başarılı çalışmalarla daha çok miktarla eserle anlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, gerek halen var olan eserlerin bir dökümünü çıkardığından ve gerekse yeni yapılacak olanlara yol açıcı bir kaynak olabileceğinden önemli görülmektedir.Keywords
Gaziantep, Anıt Heykel, Kahramanlar,

Abstract

When the people of Antep erupted against the French on April 1, 1920, they decided to defend their city until the death and they had made the leadership of not only Gaziantep but also the liberation of all of Turkey. 6.317 people from Gaziantep is martyred in this struggle. During the national struggle of Antep, many heroic events took place and as a result, Antep was home to the heroes of the National Struggle. Important personalities such as Şahinbey, Karayılan and Şehit Kamil who has fought the enemy at the expense of their souls and who is the symbol of our national struggle today; have certainly seen the values they deserve. Undoubtedly, it is the task of Turkish people, especially people from Gaziantep, to strive to keep these saintly memories of these personalities alive. In this process, art especially plastic arts, has important duties. In this study, it is aimed to evaluate defenses and heroes of Antep on the reflection of plastic arts. In this context, monuments, sculptures, paintings and other plastic art forms which are located in public open spaces within the city borders and based on defenses of Gaziantep were studied to determine their aesthetic and technical characteristics and to take inventory from them. For this purpose, the artifacts included in the limitation are photographed; their aesthetic and technical characteristics are examined in terms of the applicable criteria and the situations within their analogues. At the end of this study, it was seen that most of the works are above the universal aesthetic level average and are technically successful works. However, it is deduced that some of them did not adequately meet these criteria and were not exhibited in the appropriate areas. In addition, in the newly formed square and public spaces of Gaziantep city which continues to grow rapidly, it has been concluded that Antep's history and heroes should be told in detail with their original and technically successful works in accordance with the aesthetic taste of the times. This work is considered as important study because it provides an inventory of existing works and, if necessary, can be a source for new ones.Keywords
Gaziantep, Memorial sculpture, Heroes

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri