Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN AYAKTAN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
(AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE SATISFACTION OF OUTPATIENT )

Author : Yılmaz BİNGÖL  ; Emrah AYHAN ve Emine DALMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 18
Page : 17-28
1321    754


Summary

Kamu sağlık kuruluşları tarafından kâr amacı gütmeden toplumun her kesimine sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ortaya konan hasta memnuniyeti, toplumun refahı için kamu politikaları üreten karar vericiler için çok önemlidir. Bu çalışmada, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ayaktan tedavi gören hastaların memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır. Bu kapsamda, farklı sosyo-ekonomik faktörlerin (cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim vb.) ayaktan hastaların doktor, hemşire, sekreter, randevu sistemi ve hastane temizliğine yönelik duydukları memnuniyet üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayaktan hastalar (n=525) ile farklı polikliniklerde (göz, üroloji, dahiliye, kardiyoloji vb.) yapılan anket araştırması sonucunda sosyo-ekonomik faktörler ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişki betimleyici istatiksel araştırma yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayaktan hastaların en iyiden en kötüye sırasıyla sekreterlerden, doktorlardan, hemşirelerden, randevu sisteminden ve son olarak hastane temizliğinden memnun oldukları görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarının literatüre katkı sağlaması ve sağlık alanındaki kamu politikalarına kaynak teşkil etmesi beklenmektedir.Keywords
Hasta Memnuniyeti, Sosyo-Ekonomik Faktörler, Ayaktan Hasta, Hizmet Kalitesi

Abstract

Patient satisfaction, which was determined by evaluating and measuring the quality of healthcare services offered by non-profit public health institutions for all citizens, is essential for policy makers creating public policy for the welfare of its citizens. In this study, outpatient satisfaction in the Atatürk Training and Research Hospital in Ankara was evaluated. For this purpose, the influence of socio-economic factors (e.g., gender, income, and education) on patient satisfaction for doctor, nurse, secretaries, appointment system and sanitary practices of the hospital were analyzed. As a result of a survey on outpatients (n=525) who came to different polyclinics (e.g., eye, urology, internal diseases, cardiology), the relation between socio-economic factors and patient satisfaction was analyzed with a descriptive statistical method. Study results shows that outpatients are satisfied with services in order from best to worst: secretaries, doctors, nurses, appointment system and sanitary practices of the hospital. Results of this study are expected to contribute to the literature and become an important source for public policy in the area of health.Keywords
Patient Satisfaction, Socio-Economic Factors, Outpatient, Service Quality

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri