Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİMARLARIN, TASARIM VE UYGULAMA AŞAMALARINDA, YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGIN YÖNETMELİKLERİNİN UYGULANMASI KONUSUNDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
(THE PROBLEMS FACED BY ARCHITECTS IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF FIRE SAFETY AND APPLICATION OF FIRE REGULATIONS )

Author : Zuhal ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 18
Page : 1-16
581    453


Summary

Yangın güvenliği, projelendirme aşamasında bir arada düşünülmeli, uygulama aşamasında da göz ardı edilmemeli, tasarım ile bütün olarak değerlendirilmelidir. Binaların yangında korunması hakkındaki yönetmelik bu konuda yol gösterici en temel rehberdir. Yangın güvenliği ile ilgili önlemlerin alınabilmesi için mimarların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları ve yönetmeliği doğru yorumlayabilmeleri gerekmektedir. Her bir proje yangın güvenliği açısında farklı bir yorum ve problem sunmaktadır. Yangın güvenliğinin projelerde yeteri düzeyde sorgulanabilmesi için mimarların bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları beklenmektedir. Çalışmada, mimarların yangın güvenliği konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarının belirlenmesi ve yangın yönetmeliğinin eksik noktalarının tespit edilmesi, tasarım, uygulama aşamalarında yangın güvenliği konusunda karıştıkları zorlukların belirlenerek, önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Bursa ilinde mimarlar odasına kayıtlı kamu dışında 152 mimara 4 aşamalı anket düzenlenmiştir. Anket, yangın yönetmeliğinin maddeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Proje aşamasında alınması gereken önlemlerin uygulama sırasında göz edilmesi, özellikle malzeme seçimleri ve uygulamasına yönelik maddelerin bulunmaması bu konularda proje ve uygulama aşamalarında denetim ve yaptırımların olmaması temel problemler olarak belirlenmiştir.Keywords
Yangın güvenliği”, “yangın yönetmeliği”, “yangın dayanımlı malzeme”

Abstract

Fire safety should be considered together during the projecting phase, and should not be ignored during the application phase and should be evaluated as a whole with the design. The regulation on the protection of buildings against fire is the main leading guideline. In order to take precautions related to fire safety, architects must have sufficient knowledge and interpret the regulations correctly. Each project presents a different interpretation and problem in terms of fire safety. It is expected that architects should have sufficient knowledge in order to question fire safety adequately in projects. In this study, it is aimed to determine how much knowledge architects have about fire safety and to determine the missing points of fire regulations, to identify the difficulties involved in fire safety during the design and implementation stages and to make suggestions. For this purpose, a four-stage questionnaire was conducted to 152 architects registered to the chamber of architects in Bursa. The questionnaire was prepared based on the provisions of the fire regulations. Observing the precautions to be taken during the project phase, especially the lack of materials for material selection and implementation, and the lack of inspections and sanctions in the project and implementation phases are identified as the main problems.Keywords
Fire safety”, “fire regulations”, “yangın dayanımlı malzeme”

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri