Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİNÇALTI REKLAMCILIĞA GİRİŞ: BİLİNÇ VE BİLİNÇALTINI ANLAMAK
(INTRODUCTION TO SUBLIMINAL ADVERTISING: UNDERSTANDING THE CONSCIOUSNESS AND SUBLIMINAL )

Author : Sefer Darıcı    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 34-43
164    61


Summary

Felsefi olarak, bilinç ve bilinçaltı kavramları, insanın ilk varoluşuna ve insanın kendi varoluşunun sorgulanmasına kadar geri uzanabilir. Farklı disiplinler, tarih boyunca anlam ve kullanımları ile ilgili olarak bu kavramları incelemiş ve araştırma konusu yapılmıştır. Bilinç ve bilinçaltı ile ilgili olarak, farklı disiplinlerin bakış açıları ve çalışma metodolojilerinden kaynaklanan hem kavram hem de kapsam açısından tartışmalar vardır. Bilinç ve bilinçaltının kullanımındaki anlamsal farklılıklarına sadece araştırmacıların uygulamalarında veya isimlendirmelerinde değil, aynı zamanda medyada ve günlük hayatta da rastlanılmaktadır. Bilinçaltı reklamcılık açısından, bilinç ve bilinçaltı kavramlarını anlamak, bu alanda yapılacak gelecekteki çalışmalar için çok önemlidir. Kavramsal olarak, reklam disiplini açısından bilinç ve bilinçaltı kavramlarının doğru analizi, uyaranların nasıl algılandığı ve algılama süreci için de sağlam bir temel sağlayacaktır. Bu çalışmada, tarihsel sürecinde bilinç ve bilinçaltını kavramsal olarak bilinçaltı reklamcılık açısından inceleyerek, literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışma aynı zamanda kavramsal tanımlamalar da yaparak, muhtemel bilinçaltı reklamcılıkla ilgili gelecekteki araştırmalara sağlıklı bir yön verip, katkı sunmayı amaçlamaktadır.Keywords
Bilinçaltı Reklamcılık, Bilinç, Bilinçaltı, Karar Verme, Pazarlama

Abstract

Philosophically, the notions of consciousness and subconscious can be traced back to the first existence of human being and the questioning of man's own existence. Different disciplines have studied these concepts regarding their meaning and usage throughout history, and the subject of research has been made. Regarding consciousness and subconsciousness, there are also discussions in terms of both concept and scope, arising from the perspectives and working methodologies of different disciplines. Semantic differences in consciousness and subconscious are not only found in researchers' applications or naming, but also in the media and in daily life. In terms of subliminal advertising, understanding the concepts of consciousness and subliminal is very important for future studies in this field. Conceptually, the correct analysis of consciousness and the subliminal concepts in terms of advertising discipline will also provide a sturdy basis for how stimuli are perceived and the perception process. In this study, it is aimed to contribute to the literature by examining consciousness and subconscious conceptually in terms of subconscious advertising in its historical process. The study also aims to make a healthy direction and contribute to future research on possible subconscious advertising by making conceptual definitions.Keywords
Subliminal Advertising, Consciousness, Subliminal, Decision Making, Marketing

Advanced Search


Announcements


    AĞUSTOS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ağustos sayısı için makale kabul edilmektedir.     Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları, Haziran sayısı yayınlamıştır.  Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri