Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ: ÖRNEK BİR YAPI ÜZERİNDEN YANGIN GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(FIRE SAFETY IN HISTORICAL BUILDINGS: EVALUATION OF FIRE SAFETY THROUGH A SAMPLE BUILDING )

Author : Zuhal ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 21
Page : 15-39
    


Summary

Tarihi yapılarda çıkan yangınlar yapı üzerinde büyük hasarlara ve can kayıplarına neden olmakla beraber, kültürümüzün ve geçmişe ait izlerimizi de yok etmektedir. Bu nedenle tarihi yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması önem kazanmaktadır. Tarihte yaşanan yangınların çıkma nedenleri, ortaya çıkan hasarlar, alınması gereken tedbirler ve risklerin boyutları konusunda bize yol gösterir. Çalışmada, mevcut tarihi bir yapıda, yangın güvenlik önlemlerinin alınması sırasında karşılaşılacak zorlulukların belirlenerek, önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda seçilen bir yapı üzerinden değerlendirmeler yapılarak yangın projesi hazırlanmıştır. Tadilat ve onarım işlemlerinde yapıya yapılacak müdahaleye göre sınırlılıklar getirilmekte, ilave merdiven veya tadilatlara çoğu zaman izin verilmemektedir. Bu duruma ancak fayda zarara ilişkin analizlerin yapılması durumunda ilgili kurumlar desteğinde disiplinler arası yapılan çalışmalarca belirlenmelidir. Yaşanan yangınlar ve yangın yönetmelikleri bu konuda yol gösterici birer rehber niteliğindedir. Fakat mevcut yapılar için oluşturulmuş yönetmelik maddelerinin, tarihi yapılar için geçerli kılınması çoğu zaman imkansız hale gelmektedir. Yönetmeliğin, tarihi bir yapı için uygun olup olmadığı, her yapı özelinde yapılacak risk analizleri ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan raporlar sonucunda belirlenmelidir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Yangın güvenliği, hastane, tahliye, güvenlik

Abstract

Fires that break out in historical buildings cause great damage and loss of life on the building, but also destroy our culture and traces of the past. For this reason, it is important to ensure fire safety in historical buildings. It guides us about the causes of the fires in history, the damages that have occurred, the measures to be taken and the dimensions of the risks. In the study, it is aimed to make suggestions by determining the difficulties to be encountered during the taking of fire safety measures in an existing historical building. Accordingly, a fire project was prepared by evaluating a selected building. In renovation and repair processes, there are limitations depending on the intervention to be made to the building, and additional stairs or modifications are often not allowed. This situation should only be determined by interdisciplinary studies with the support of the relevant institutions in case of analysis regarding benefit and loss. The fires experienced and the fire regulations serve as guides in this regard. However, it is often impossible to validate the regulations created for existing buildings for historical buildings. Whether the regulation is suitable for a historical building or not should be determined as a result of risk analyzes to be made for each building and reports prepared in line with expert opinions.Keywords
Keywords: Fire safety, hospital, evacuation, security

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri