Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MACAR MÜZİĞİ VE FRANZ LISZT’İN MACAR RAPSODİLERİ’NİN ORTAK NOKTALARI
(HUNGARIAN MUSIC AND COMMON POINTS OF FRANZ LISZT’S HUNGARIAN RHAPSODIES )

Author : Beril Özyazıcı    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 163-168
    


Summary

Romantik Dönem’de Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik fikirleri Avrupa kıtasındaki ülkeler başta olmak üzere eski dünya ülkelerinde oldukça büyük etkiler bırakmıştır. Bu etkiler sanat dallarına da yansımış, çok uluslu devletlerin içerisinde yaşayan halklar kendi üyesi oldukları ırkların kültürel etkilerini sanat yapıtlarına aktarmaya başlamışlardır. Hazırlanan bu çalışmanın ilk kısmında Fransız Devrimi’nin etkilediği Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndaki yaşayan Macar halkının müziklerine ve formlarına değinilmiştir. Macar müziklerinin bölgesel olarak değişimi ve yapıları ele alınarak, Alman müziğine göre farklılıkları ortaya konmak istenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle Rapsodi türü müziğin detaylarından bahsedilmiş, sonrasında Franz Liszt’in Macar Rapsodilerinin ortak noktaları ve etnik yönden incelemesine yer verilmiştir.Keywords
Fransız Devrimi, Franz Liszt, Piyano, Rapsodi, Etnik

Abstract

The ideas of nationalism that emerged after the French Revolution in the Romantic Period had a great impact on the old world countries, especially in the European continent. These effects were also reflected in the branches of art, and the peoples living in the multinational states started to transfer the cultural effects of their races to their works of art. In the first part of this prepared study, the music and forms of Hungarian people living in the Austro-Hungarian Empire affected by the French Revolution are mentioned. By considering the regional changes and structures of Hungarian music, it was aimed to reveal the differences according to German music. In the second part of the study, firstly the details of Rhapsody type music were mentioned, and then Franz Liszt's examination of Hungarian Rhapsodies in terms of common points and ethnic aspects was included.Keywords
French Revolution, Franz Liszt, Piano, Rhapsody, Ethnic

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri