Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUTADGU BİLİG’İN TRANSLİTERASYONUNA DAİR BAZI MESELELER ( VİYANA NÜSHASI )
(SOME ISSUES REGARDING THE TRANSLITTERATION OF KUTADGU BİLİG (VIENNA GENERATION) )

Author : Melek ÇUBUKCU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 117-162
    


Summary

Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in üç değerli nüshasından biri olan Uygur harfli Viyana nüshası hakkında birtakım yazım meselelerine değinilecektir. Çalışmada Kutadgu Bilig’in Viyana nüshasından hareketle, Reşit Rahmeti Arat’ın okuyuşunda ve tarafımca yapılan okumada ortaya çıkan farklı yazım özellikleri tespit edilecektir. Bu farklılıklar ünlüler ve ünsüzler olarak iki farklı grupta değerlendirilecektir. Bu çalışma için öncelikle, Reşit Rahmeti Arat’ın üç nüshayı da kapsayan metin yayınından Viyana nüshasına ait olan kısımlar çıkarılmış ve Viyana nüshasına özgü bir metin oluşturulmuştur. Bunun için gerek metinden gerekse dipnotlardan faydalanılmıştır. İkinci okuma ise Arat’tan tamamen bağımsız olarak, tarafımca, yalnızca nüsha dikkate alınarak yapılmıştır. Verilen örneklerden ilki Reşit Rahmeti Arat’ın Kutadgu Bilig Metin yayınından alınmıştır. İkinci kısımdaki örnek ise kelimenin yazımının uygun olduğu düşünülen biçimidir. Verilen örneklerin yanına sırasıyla, kelimenin ait oldugu nüsha, sayfa sayısı, beyit ve satır nurmarası eklenmiştir. Ünlülerin tamamı için örnekler tespit edilmiş olup, ünsüzler için ise yalnızca /t/, /d/, /s/, /z/ ünsüzleri ile ilgili örnekler bulunabilmiştir. Bu çalışma Kutadgu Bilig’in yalnızca bin beytini içermekte olup, ortaya çıkan örnek sayısının, nüshanın tamamına ait genelleyici bir yorum yapma şansını bize tanıdığını düşünmekteyim.Keywords
Kutadgu Bilig, Viyana Nüshası, Reşit Rahmeti Arat, transliterasyon.

Abstract

In this study, some spelling issues about the Uighur-lettered Vienna copy, one of the three valuable copies of Kutadgu Bilig, will be addressed. In the study, based on the Viennese copy of Kutadgu Bilig, different spelling features emerging in the reading of Reşit Rahmeti Arat and the reading done by us will be determined. These differences will be evaluated in two different groups as vowels and consonants. For this study, firstly, the parts belonging to the Vienna copy were removed from the text publication of Reşit Rahmeti Arat, which included three copies, and a text specific to the Vienna version was created. For this, both the text and footnotes have been used. The second reading was made by me, completely independent of Arat, considering only the copy. The first example given was taken from the Kutadgu Bilig Text publication of Reşit Rahmeti Arat. The example in the second part is the form of the word that is thought to be spelling. Next to the examples given, the copy of the word, the number of pages, couplets and line notation are added respectively. Examples for all vowels were determined, and for consonants, only examples of consonants / t /, / d /, / s /, / z / were found. This study contains only one thousand couplets of Kutadgu Bilig, and I think that the resulting number of samples gives us the chance to make a generalist comment on the whole copy.Keywords
Kutadgu Bilig, Vienna Copy, Reşit Rahmeti Arat, transliteration.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri