Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“ONE FLEW OVER CUCKCOO’S NEST” FİLMİNİN İKTİDAR-DELİLİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA OKUNMASI
(A FILM READING OF “ONE FLEW OVER CUCKCOO’S NEST” IN THE CONTEXT OF POWER-MADNESS RELATIONSHIP )

Author : Yasemin Kılınçarslan  ; Tuğba Beyaz  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 83-94
    


Summary

Delilik farklı zamanlarda farklı kültürlerde farklı biçimlerde adlandırılmış olan bir olgudur. Çoğu zaman antik bir ritüelin parçası olarak kabul edilen delilik hezeyanları kimi zamanda kapatılmayı gerektiren bir hastalık olarak kabul edilmiştir. Delilik kavramının aynı zamanda birçok farklı sanat dalında farklı biçimlerde temsil edildiğine de tanık olunur. Sinemadan, edebiyata, müzikten resime kadar birçok farklı sanat eseri delilik adını alan farklı algılama ve yorumlama eyleminin tanıkları haline gelmiştir. Eski dönemlerden Rönesans dönemine kadar varlığı çok da önemsenmeyen delilik, usculuğun önem kazandığı dönemlerde akla ait olan bir kavram olarak disiplin terimiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu noktada dışlanma ve ötekileştirmeyle sonuçlanan delilik halleri artık başa çıkılması gereken vahim bir hastalıktır. Normsal çerçevede normal olmayan bireyler, yirminci yüzyılın önemli düşünürlerinden Foucault’nun bahsettiği büyük kapatılma ile toplumdan tecrit edilmeye başlanmıştır. Bu doğrultu-da realist ve materyaslist akla ters düşen delilik bir çatı altında kapatılmaya mahkum edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Foucault’nun iktidar-delilik ilişkisine dair izleklerinden yararlanılarak One Flew Over The Cuckcoo’s Nest filminin eleştirel bir film okumasını gerçekleştirmektir.Keywords
Delilik, Foucault, İktidar, Öteki, Kapatılma

Abstract

Madness is a phenomenon that has been named differently in different cultures. Delusions of insanity, which are often regarded as part of an ancient ritual, were sometimes regarded as a disease requiring closure. It is also witnessed that the concept of insanity is represented in different ways in many different branches of art. Many different works of art, from cinema to literature, from music to painting, have become witnesses of the different act of perception and interpretation that is called madness Madness, whose existence was not taken seriously from ancient times until the Renaissance, came across with the term discipline as a concept belonging to reason in the periods when rationalism gained importance. At this point, insanity that results in exclusion and marginalization is a grave disease that must be dealt with. Individuals who are not normal in the normative framework have started to be isolated from the society with the big closure-confinement mentioned by Foucault, who is one of the important thinkers of the twentieth century. Accordingly, the realist and materialistic insanity contrary to reason has been condemned to be closed under one roof. The aim of this study is to make a critical film reading of One Flew Over The Cuckcoo’s Nest, using Foucault's themes on the relationship between power and madness.Keywords
Madness, Power, Otherness, Confinement,

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri