Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİNDE MİKRO KADIN GİRİŞİMCİLERİN KOOPERATİFLEŞMEYE KARŞI TUTUMLARI
(ATTITUDES OF MICRO WOMAN ENTREPRENEURS TOWARD COOPERATIVES IN OSMANELI DISTRICT OF BILECİK PROVINCE )

Author : Selin PEKTAŞ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 190-202
    


Summary

Türkiye’de kadınların çalışma hayatına girişi akabinde son yıllarda kadınların daha da aktif olmasını ve ev ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya başlayan kadınlar ekonomik refahlarını arttırdı ve yine ekonomik anlamda söz sahibi olmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın da gelişmesiyle birlikte ev hanımları, el işi ürünleri ile yaptıkları birçok ürünü de satmak için kendilerine yeni bir pazar oluşturdu. Aynı zamanda bilinçlenen toplum, kadınlar için oluşturulan sosyal sorumluluk projeleri de kadınların ekonomik anlamda söz sahibi olmalarında etkili olmuştur. Bu gelişmeler ışığında, emek sarf eden kadınlara yönelik istihdam olanağı arttı ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi açısından zemin oluşturdu. Araştırma, Bilecik ili Osmaneli ilçesinde Osmaneli Belediyesi bünyesinde 2016 yılında faaliyete geçen Sürekli Eğitim Merkezi ile 2019 yılında faaliyete geçen Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi kapsamında emeklerini sergileyen kadınlar üzerine oluşturulmuştur. Araştırmamızın örneklemini ise Sürekli Eğitim Merkezi ve Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinde bulunan 40 kadın girişimciler oluşturmaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kooperatifleşmeye olan yatkınlık düzeyleri, kadınların ekonomik hayatlarındaki etkisi incelenmiş ve diğer mikro kadın girişimcilere örnek olması amaçlanmıştır.Keywords
Kadın Kooperatif, Mikro Girişimcilik, Pazarlama.

Abstract

In recent years, following the entry of Turkish women in working life, Turkish women began to take more active role in the business life. Women who started working to contribute to their home economy, increased their economic well-being and started to have a voice in the economic sense. Especially with the development of social media, housewives created a new market for themselves to sell many of their handcrafted products. At the same time, the conscious society and social responsibility projects created for women have also been effective in women's economic voice. In the light of these developments, employment opportunities for the women who work were increased and formed the ground for strengthening women's entrepreneurship. The research was conducted on women who exhibited their efforts within the scope of an education center called “Sürekli Eğitim Merkezi”, which started operating in 2016 within the Municipality of Osmaneli, Bilecik province, and the Osmaneli Women Entrepreneurs Cooperative, which started operating in 2019. The sample size of the study consists of 40 women entrepreneurs in the Sürekli Eğitim Merkezi and Osmaneli Women Entrepreneurs Cooperative. In line with the information obtained, the level of susceptibility to cooperatives and their impact on women's economic lives were examined and aimed to set an example for other micro women entrepreneursKeywords
Woman Cooperative, Entrepreneurship, Marketing.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi Sisteme 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.     EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri